Mezi Dvorem Králové a Trutnovem čeká řidiče táhlé několikakilometrové stoupání. Současná úzká silnice I/37 je v zimě téměř denně zatarasena kamiony, což si vyžaduje desítky kilometrů dlouhé objížďky.U obce Úlibice bude z R35 odbočovat východní čtyřpruhový přivaděč, který je nyní součástí jižního obchvatu Jičína.Podle posledního rozhodnutí vlády z r. 1999 by měla dálnice D11 končit u Jaroměře a dále pokračovat jen jako rychlostní silnice R37.Pod poříčským hřbetem v Trutnově povede dálnice (rychlostnice) 545 metrů dlouhým tunelem.Původně měla na naší dálnici D11 navazovat polská dálnice A3 do Štětína. Ale ta byla v současnosti zredukována na pouhou rychlostní silnici S3.Původně měla dálnice procházet údolím Ličné a přetínat zástavbu Trutnova. Dálnice by se tak obešla bez tunelů a estakád, které bude nutné postavit nyní, ale výrazně by narušila krajinný ráz.Původní trasa dálnice D11 měla vést okolo Chvalkovic, daleko od nejblížší silniční sítě a měst. Nová trasa povede okolo současné silnice I/37.Okolo Hořic by mohla R35 použít dlouhou estakádu na obchvatu města, ale projekt počítá s jinou trasou. Vedle staré estakády tak bude muset být zbytečně postavena další.Původní dálnice ze 30. let měla vést přes hraniční přechod v Náchodě, ale horská krajina a ochrana lázeňských vod na polském území donutila změnit trasu přes Královec.Pod průsmykem nad Zlatou Olešnicí, v nejvyšším místě dálnice D11 (R37) bude prokopán 380 metrů dlouhý tunel.Přes trutnovskou městskou část Poříčí a celé široké údolí Úpy povede dálnice po 800 metrů dlouhé estakádě.