Před lety byla stará úzká a klikatá silnička nahrazena novou, se stoupacími pruhy. Tato silnice by se dala celkem jednodušše rozšířit na čtyři pruhy. Pruský horský terén samozřejmě neumožní jízdu rychlostí nad 90 km/hod ani na R35.Čtyřpruhová silnice povede maximálně za Šumperk, na křižovatku se silnicí I/11. Dále přes Jeseníky se uvažuje jen s dvoupruhovou moderní silnicí a namísto průsmyku je plánován dlouhý tunel.Největší nevýhodou severní varianty je fakt, že jí bude nutné postavit celou najednou z Chocně až do Mohelnice. Na rozestavění tak dlouhého a složitého úseku nebude zřejmě nikdy dost financí.Celou současnou silnici Litomyšl-Mohelnice by šlo poměrně jednoduchým způsobem přestavět na čtyřpruhovou rychlostní silnici R35. Upraveny by musely být pouze některé zatáčky a křižovatky.Silnice mezi Litomyšlí a Svitavami byla nedávno přestavěna a připomíná poloviční profil dálnice. Stačí jen přistavět druhý dvoupruh.Jižní varianta má stále větší podporu veřejnosti. Oproti severní se totiž může stavět po částech a k rozšíření se může využít stávající poměrně moderní silnice I/35.Hlavní variantou trasy je vedení R35 přes Ústeckoorlicko. Snahou je zlepšit napojení tohoto koutu republiky na dálkovou síť. Avšak tato trasa by si vyžádala množství tunelů, estakád a vedení silnice drsným klimatickým územím v bezprostřední blízkosti měst. Zbytečně by sem byla zatažena tranzitní doprava.Trasa R43 se mezi Boskovicemi a R35 výrazně vzdaluje od současné silnice I/43 přes Svitavy. Je to hlavně snahou využít téměř dokončené německé "Exteritoriální" dálnice i příznivějším reliéfem krajiny.Rozestavěno: R35, Dálnice D11 - Opatovice nad Labem (S37)Výstavba moderní rychlostní komunikace, která propojí hustou aglomeraci Hradce Králové, Pardubic a Chrudimi, skončí obchvatem Slatiňan. Dále k jihu se s výstavbou rychlostní silnice zatím nepočítá a nahradí jí jen krátké obchvaty obcí.Kvůli sporům o pozemek jedné majitelky se zatím stále nemůže stavět posledních pár tisíc metrů do Hradce Králové. Dálnice je proto před Hradcem Králové svedena na komunikaci II/333 a po ní dovedena ke staré silnici I/11.Část obchvatu Mohelnice není vedena jako silnice pro motorová vozidla, protože chybí alternativní komunikace pro řidiče pomalých vozidel. Také se ještě stále neví, kde bude na R35 z Olomouce napojena R35 z Hradce Králové.Obchvat okolo Postřelmova byl postaven již jako čtyřpruhový úsek budoucí R44.R35 mezi Mohelnicí a Olomoucí byla postavena jako součást tzv. Šumperské dálnice R44. Původně plánovaná dálnice D35 měla vést mnohem jižněji, ale nakonec se přikročilo k využití této trasy.Část obchvatu pardubic byla postavena už v plném profilu, ale předběhla svou dobu. Chyběl začátek a dodnes i konec. "Městská dálnice" tak vedla odnikud nikam.Téměř celá silnice mezi Hradcem Králové a Pardubicemi byla postavena už v polovičním profilu a její rozšíření tak bude snadné.Výpadovka z Hradce Králové byla už po r. 2003 rozšířena na čtyři pruhy.Mezi Moravskou Třebovou a Pohořelicemi zůstalo zhruba 80 km nedokončené německé dálnice, která čeká na využití. Dokončena by měla být jako rychlostní silnice R43.Několik stovek metrů dnešní silnice II/150 u Boskovic vede po polovině tělesa někdejší německé dálnice.Rozestavěno: S44, Vlachov - RájecRozestavěno: S37, Opatovice nad Labem (R35) - HrobiceKrátký avšak důležitý úsek silnice mezi Pardubicemi a Chrudímí byl v polovičním profilu dokončen v roce 2006.Kvůli sporům s obcí Křelov a neústupnosti ŘSD bude až do roku 2012 chybět kratičký úsek R35 na obchvatu Olomouce.