Tzv. Hanácká dálnice R46 je zbytečně zatěžována dopravou, která by měla jezdit po chybějícím úseku D1 z Mořic do Lipníku nad Bečvou.Nad Velkým Meziřičím přechází dálnice po vysokém mostě.Nezávisle na tom, zda-li se jednou R38 bude stavět, je nutné vybudovat obchvat Znojma.Podle nejstarších záměrů se měla na naší D38 napojovat rakouská dálnice A22 z Vídně. Nyní je však více pravděpodobná jen dvoupruhová, či čtyřpruhová rychlostní silnice.Na naší R52 se na rakouské straně hranic napojí dálnice A5 do Vídně. Jeden čas tu Rakušané chtěli namísto dálnici postavit jen rychlostní silnici.Plánovaná R55 je poměrně nepochopitelně vzdálena od současné silnice I/55, kterou by bylo snadné rozšířit.Původně plánovaná dálnice D38 bude možná někdy v budoucnu nahrazena alespoň rychlostní silnicí R38. V současné době se budou stavět spíše jen obchvaty měst a obcí. Přednost k propojení Prahy s Vídní dostala R52.Mnoho lidí by raději volila nejlevnější variantu - vést dálnici do Vídně přes Břeclav. Stačilo by sice postavit jen krátký úsek od dálnice D1, ale celá oblast je cennou lokalitou lužních lesů. Výstavba úseku by si vyžádala složité úpravy a Rakušané nemají o tuto variantu zájem.Mnoho novějších variant se přiklání k vedení R52 podél anebo s využitím současné silnice I/52. Nutné by bylo postavit a odhlučnit nový most mezi vodními nádržemi Nové Mlýny.Jedna z variant R52 obchází vodní nádrže a vrací se k Mikulovu.R52 má nahradit nedostavěnou německou dálnici z Brna do Vídně. Zatím však končí u Pohořelic.Na českou D2 navazuje slovenská D2. Obě dálnice byly stavěny současně ještě jako celek a nikoho by v té době vůbec nenapadlo, že jednou uprostřed trasy vyroste hraniční přechod.D2 se stala naší první a do října 2006 také jedinou českou dokončenou dálnicí. Bohužel jen čistě náhodou, když se od nás odtrhlo Slovensko. Na Slovensku se některé úseky D2 ještě staví.Původní plán počítal s vedením R52 do Rakouska přes Hevlín, ale Rakušané si přejí rychlostní silnici spíše přes Mikulov.Původně měla dálnice D1 vést přes Uherské Hradiště na Slovensko. Po roce 1990 však byla její trasa odkloněna přes Vyškov, Kroměříž a Zlín.Dnešní dálnice D1 z Brna dále na východ, měla být původně dálnicí D47 a jako taková se i začala stavět. Postupně však byly její úseky přečíslovány na D1.Tzv. protektorátní dálnice měla vést do Zlína po hřebenech Chřibů. Během války bylo rozestavěno několik kilometrů, ale využito už nebylo nic. Dodnes zůstalo zachováno množství staveb.Část R52 u Syrovic vede po nedokončené německé dálnici a využito bylo i několik původních mostů.

Rozestavěno: (D1) Vrchoslavice - Kojetín
Rozestavěno: obchvat Moravských Budějovic, zatím jen v polovičním profilu jako silnice první třídy.