MAPY a PLÁNY
.

 mapy dálničních sítí
Mapa české sítě dálnic v celku v PDF /629 kB/
Mapy slovenské sítě dálnic /715 kB/
Mapy polské sítě dálnic
Mapy maďarské sítě dálnic
Mapa vývoje plánování naší sítě dálnic 1935 - 2002 /celkově 195 kB/
Mapa intenzity dopravy na českých silnicích I. třídy a dálnicích /281 kB/
     
 podrobné mapy jednotlivých dálnic v ČR
     
Mapa Prahy se současným a plánovaným dopravním systémem (autor ÚDI Praha). /838 kB/ ZDROJ ORIGINÁL - ttp://www.udipraha.cz/sluzby/dtdmapa4.jpg
Podrobné interaktivní mapy včetně všech plánovaných úseků, variant a také i návrhů rozestavěné původní trasy z období protektorátu.
Plán navržené trasy a její varianty /celkově 942 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech plánovaných úseků.
Mapa již zprovozněných úseků D8 z Prahy (Zdib) do Lovosic /494 kB/
Mapa trasy posledních nedostavěných úseků D8 z Lovosic ke státní hranici /383 kB/
Mapa trasy navazujících německých úseků dálnice A17 od st.hranice do Drážďan /444 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech rozestavěných a plánovaných úseků.
Podrobné interaktivní mapy včetně všech plánovaných úseků, variant a také i návrhů rozestavěné původní trasy z období protektorátu.
Podrobná interaktivní mapa včetně všech plánovaných úseků. /141 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech plánovaných úseků, variant a také i návrhů původní trasy z období protektorátu. /364 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech původně plánovaných úseků. /90 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech původně plánovaných úseků. /119 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech plánovaných úseků. /164 kB/
Podrobná interaktivní mapa včetně všech plánovaných úseků. /64 kB/
Podrobné interaktivní mapy včetně všech plánovaných úseků, variant a také i návrhů rozestavěné exteritoriální dálnice z období protektorátu.
Mapa variant vedení R43 v okolí Brna /133 kB/
Boční řez uvažovaného zahloubení R43 v okolí Brněnské přehrady /26 kB/
Situační plánek uvažovaného vedení R43 přes Bystrc  /38 kB/
Podrobné interaktivní mapy včetně všech plánovaných úseků, variant a také i návrhů rozestavěné exteritoriální dálnice z období protektorátu.
     
 historické plány dálnic a stavební plány
     
 (protektorátní dálnice)
Mapa návrhů kapacitních komunikací v bývalé ČSR. /100 kB/
Plán vývoje trasy protektorátní dálnice od Humpolce ke Zlínu /52 kB/
Mapa variant propojení protektorátní dálnice se Slovenskem /111 kB/
Podrobná mapa protektorátní dálnice a pražského okruhu /114 kB/
Podrobná mapa vybavení protektorátní dálnice (výřez) /417 kB/
Historický zákres části protektorátní dálnice mezi Kývalkou a Tuřany do vojenské mapy 1:75.000 (výřez) /473 kB/
 (protektorátní dálnice)
Plán původní dálnice v trase dnešní D8 (spojka sudetské dálnice ve směru Drážďany-Berlín) /302 kB/
 (protektorátní dálnice)
Plány pražského okruhu z r. 1939 /28 kB/
 (exteritoriální dálnice Breslau - Wien)
Historický zákres části exteritoriální dálnice mezi Kuřimí a Mikulovem do vojenské mapy 1:75.000 (výřez) /878 kB/
Historický podrobný zákres části exteritoriální dálnice mezi Želešicemi a Medlovem do mapy 1:25.000 (výřez) /409 kB/
Historický podrobný stavební plán výstavby dálnice a demolic domů v Bystrci /297 kB/
Historický podrobný stavební plán výstavby dálnice u křižovatky protektorátní a německé dálnice /330 kB/
Historický boční řez trasy dálnice mezi Kníničkami a Bystrcí /336 kB/
Historická schématická mapa silniční sítě v Čechách v r 1937 a před r. 1934  /336 kB/
 mapy pro motoristy
     
Úseky s poplatkem a bez poplatků /258 kB/
Schematické plány jednotlivých dálnic

 * téměř všechny mapy budou postupně plně interaktivní, kdy po kliknutí myší na jednotlivá místa, naleznete zajímavý odkaz, fotografii, podrobné údaje apod.
 autor © Jan Slovík , 10. června 2002.
 doplněno 28. září 2004.
 poslední změny na stránce: 28. ledna 2010