Polsko – Česká republika: spojme dvě mapy

 

Ve Strategii rozvoje dopravy pro období 2007–2013 navrhuje polské Ministerstvo infrastruktury několik záležitostí, které potěší. Jsou to: ukončení dálnice A-4 Wrocław – Krzywa a dálnice A-18 Golnice – Olszyna (do roku 2006) ve směru do Berlína; ukončení úseku dálnice A-4 Jędrzychowice – Krzyżowa (do roku 2007) ve směru do Drážďan; výstavba dálničního obchvatu Wroclavi A-8 (do roku 2008); výstavba úseku rychlostní komunikace S-8 Wrocław – Syców ve směru do Varšavy a rychlostní silnice S-5 Wrocław – Poznań (do roku 2013). Ministerstvo plánuje provedení modernizace povrchu vozovky a geometrie státních silnic č. 3, 4, 5, 8, 12.

Problémem však zůstává, že Ministerstvo infrastruktury předkládá v návrhu strategie pro Dolní Slezsko něco, co může zneklidňovat. Všechny důležitější silniční a železniční investice končí severně od III. dopravního koridoru (dálnice A-4, železniční trať Drážďany – Wrocław – Katowice).

Ve strategii není ani slovo o výstavbě rychlého železničního spojení Wrocław - Varšava, ani o modernizaci železniční trati Wrocław- Wałbrzych – Jelenia Góra, která by se mohla stát důležitým faktorem integrace Dolního Slezska. Ve strategii nenajdeme celou řadu silnic, jejichž výstavba je velmi potřebná, jako např. rychlostní komunikace S- 8 v úseku Wrocław - Bolków, která by mohla zlepšit situace měst Świdnica, Wałbrzych a Jelenia Góra nebo rychlostní komunikace S-5 v úseku Wrocław směrem na Kladsko a k české hranici na jihu. Jedná se o silnice nacházející se v programu rozvoje územního Dolnoslezského vojvodství, které nejsou zahrnuty ve vládní síti rychlostních komunikací. Je tedy možné předpokládat, že jižně od A-4 dojde k dopravnímu kolapsu.

Ve strategii nenajdeme, z neznámého důvodu, silnice jejichž existence má mezinárodní význam. Není nic plánováno v úseku rychlostní komunikace S-3 od města Legnica (A-4) k hraničnímu přechodu Lubawka-Královec (napojení na českou dálnici D-11). Nejedná se přitom o pouhou regionální komunikaci. Není nutno být odborníkem, aby si nebylo možno nevšimnout, jaký mají vliv na rozhodnutí polských řidičů změny v České republice. Do roku 2007 ukončí česká strana výstavbu dálnice D-5 Praha – německá hranice ve směru Norimberk a dálnici D-11 v úseku Praha – Hradec Králové. Na autobusovém nádraží ve Wroclavi lze pozorovat jak tyto investice mění preference polských řidičů. Mezinárodní dopravci vynechávají stále častěji dálnici A-4 při cestách ve směru na Mnichov nebo Norimberk. Doprava je vedena k hraničním přechodům Jakuszyce – Harrachov, Kudowa Zdrój – Náchod (kde silnice probíhají územím národních parků) nebo Lubawka - Královec.

Stačí se podívat na dvě mapy rychlostních silnic a dálnic Polska a České republiky. Na dlouhém úseku česko-polské hranice, od Hrádku n. Nisou na západě až po Ostravu na východě, nenajdeme (kromě hor a nestandardních silničních přechodů) prakticky nic. Od východu, na jednom konci česko-polské hranice, máme předpokládanou dálnici A-1 v okolí Ostravy, od západu pak předpokládanou dálnici z Prahy do Drážďan, která nemá dobré napojení s Polskem a není oblíbená mezi polskými politiky.

Hory rozdělují Polsko a Česko tak výrazně, že je velmi těžké najít společného jmenovatele. V obou státech mají dopravní spojení ve směru východ-západ větší význam než ve směru sever-jih. Je to zřejmé na prvý pohled. Na polské straně je jedinou novou tratí spojující Polsko s Českou republikou cesta S-3 s parametry rychlostní komunikace. Na české straně je jediným novým spojením s Polskem cesta D-11 s dálničním standardem. Nemusíme být specialisty abychom si uvědomili proč spojení S-3 a D-11 je nejlepším z možných řešení. Libavské sedlo (Brama Lubawska) bylo již od doby Boleslava Chrabrého nejlepším místem pro armády při dobývání Sudet. Až do smutné doby potlačení Pražského jara, bohužel za účasti polských vojsk.

Teď, v období společné Evropy hledáme mírová řešení. Z technického hlediska je na polské straně nejkritičtější úsek Bolków – Lubawka. Polské Generální ředitelství státních silnic a dálnic (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) má nezbytné analýzy a doklady umožňující poměrně rychlou realizaci úseku silnice Legnica – Bolków – Lubawka. V tomto úseku jsou realizované práce spojeny s výstavbou obchvatů měst: Jawor, Bolków a Kamienna Góra. Na české straně je kritický usek Trutnov - Lubawka, který má své fanoušky (sdružení Ano D-11). Výstavba úseku dálnice D-11 Hradec Králové - Trutnov by neměla způsobit větší potíže.

Vím, že ve Varšavě, na základě prognóz intenzity provozu, je těžké přesvědčit vládu k výstavbě rychlostní silnice S-3 (o dálnici A-3 ani nemluvě), podobně jako Čechům vládu v Praze. Je těžké přesvědčit, že tato cesta může radikálně zlepšit dopravní spojení středního a jihozápadního Polska se severní části ČR, Prahou, západním Rakouskem a Bavorskem, a že v krátké době mohou česká a polská vláda, s vynaložením poměrně nízkých nákladů, vybudovat nový dopravní koridor celoevropského významu. Při pohledu na polské a české plány výstavby silnic a dálnic pak docházíme k závěru – spojme naše mapy.

 

Sławomir Najnigier

 

příloha k článku :