SÍŤ DÁLNIC A SILNIC PRO MOTOROVÁ VOZIDLA na Slovensku z roku 2005
((715 kB)) / použito mapy z http://www.ssc.sk/ (Slovenská správa ciest) /r. 2005/
 
starší MAPA z r. 2001 (ještě např. bez R7) /687 kB/
 
černě - úseky v provozu
červeně - úseky ve výstavbě
zeleně - plánované úseky