SÍŤ DÁLNIC A SILNIC PRO MOTOROVÁ VOZIDLA na Slovensku z roku 2001
((687 kB)) / použito mapy z http://www.ssc.sk/ (Slovenská správa ciest) /r. 2001/
 
AKTUALIZOVANÁ MAPA z r. 2005 (doplněna např. R7) /715 kB/
 
černě - úseky v provozu
červeně - úseky ve výstavbě
zeleně - plánované úseky