16.12.2008 - VLADIMÍR BÍLEK - Kraj Hradecký - str. 03

Co rok, to tři kilometry?

 

DÁLNICE DO HRADCE Řidiči osobních aut mohou od včerejška využívat nový úsek dálnice D 11 z Prahy do Hradce Králové. Ten zhruba o dva a půl kilometru přiblížil autostrádu k Hradci. Auta nesjíždějí z dálnice u Libišan, ale až u Praskačky.

Hradec Králové - Každý rok dálnice delší o necelé tři kilometry? Zhruba tak dlouhý je nový úsek k Praskačce, kde stavbaři vybudovali nový sjezd z autostrády do Hradce Králové. Možná to skutečně naznačuje tempo stavby dálnice pro další část Královéhradeckého kraje. V Kuklenách má být dálnice za dva roky, v Jaroměři za sedm.
Termíny dalších úseků jsou závislé na rychlosti, s jakou se daří úředníkům vykupovat pozemky. Například o pole u Plačic u Hradce Králové se stát dohadoval s tamní farmářkou Ludmilou Havránkovou patnáct let. Letos spor skončil tím, že vláda posvětila výjimečnou směnu pozemků za jiné. Dálnice má proto šanci pokračovat.
Dalším důležitým bodem na trase dálnice bude Jaroměř. Tam už se dokonce po dálnici jezdí, ale zatím jen virtuálně. Na webu www.ceskedalnice. cz si řidiči mohou vyzkoušet, jak plynulá to bude jízda, jak daleko od vesnic dálnice povede, případně kolik mostů na trase bude. A snadno se přenesou do vzdálené budoucnosti: Dálnice a na ní navazující čtyřproudá rychlostní silnice z Jaroměře na státní hranici jsou součástí evropského dopravního koridoru vedoucího z Paříže přes Norimberk, Plzeň a Prahu na Wroclav, Varšavu, Brest a Moskvu.
Ale vraťme se do reality. Dálnice nyní končí u Praskačky, avšak hlavní násep je už navršen až k železniční trati u Plačic.

V roce 2010 v Hradci, o tři roky později v Jaroměři? Stavitelé slibují, že až k Bláhovce v hradeckých Kuklenách by dálnici měli dokončit za dva roky, tedy v roce 2010. Do Jaroměře by se po autostrádě mělo začít jezdit do roku 2013, ale pravděpodobnější termín bude až v roce 2015. Z Jaroměře by dálnice měla pokračovat k hraničnímu přechodu v Královci jako rychlostní silnice R11. Předběžné odhady hovoří o tom, že by se po ní mohlo začít jezdit po roce 2015, ale spíše to bude později. Silnice R11 má význam zejména pro Trutnovsko. Očekává se, že nová autostráda přitáhne do horského regionu investory a propojí polský a český dálniční systém.
Podle předběžných odhadů by rychlostní silnice R11 měla stát asi 18,5 miliardy korun. Také polská strana počítá s tím, že k hranicím postaví čtyřproudou silnici dálničního typu, ale ta je zatím ve fázi přípravy. Rychlostní silnice R11 leží na trase takzvaného středoevropského dopravního koridoru směřujícího z jižního Švédska přes polské regiony podél polsko-německých hranic a dále Českem, západním Slovenskem, Maďarskem, Rakouskem až do Chorvatska, Itálie a Řecka.
Stejně jako předchozí krajská garnitura nové vedení v čele se sociálními demokraty slibuje, že postup dálnice bude maximálně podporovat. Svůj slib zakotvilo také v programovém prohlášení. „Chceme k tomu využít zákonodárné iniciativy krajské samosprávy, budeme také prosazovat urychlení přípravy výstavby silnice R35, která by měla po svém dokončení výrazně ulehčit krajské silniční síti,“ praví se v nedávno přijatém dokumentu krajské rady.
Přestože na trase směřující k Jaroměři pravděpodobně žádný zádrhel nebude, nová silnice protínající Trutnovsko už má své odpůrce. Tamní obcím vadí úsek Kuks - Kocbeře, i když trasu před čtyřmi lety schválilo krajské zastupitelstvo. Podle starostů plánovaná silnice rozdělí vesnice, zbytečně zabere zemědělskou půdu, domy bude míjet těsně a znečistí ovzduší v obcích. Obce spoléhají na to, že schválená trasa neprojde hodnocením vlivu na životní prostředí.
„Nejsme proti silnici, naopak. Doprava je tady neúnosná, ale nechceme, aby dálnice místním lidem ubližovala. Vadí nám, že kraj schválil západní koridor, který negativně ovlivní krajinu a zhorší pohodu bydlení. Například to ohrozí zdroje kvalitní pitné vody a rozvoj obce. Navržená trasa silnice je ze čtyř, které se projednávaly, pro nás nejhorší,“ řekla v srpnu starostka Kocbeří Eva Rezková.
Letos začalo projekt posuzovat ministerstvo životního prostředí, výtky obcí podpořilo a navrhlo novou trasu - takzvaný východní obchvat, který se vyhýbá památkovému areálu v Kuksu i dalším obcím. Pokud by nově navržená trasa prošla, přípravy stavby by se tím zdržely. Krajské zastupitelstvo by muselo schválit změnu v územním plánu, ale předtím by úpravu musely schválit všechny obce. Podle mluvčího kraje Imricha Dioszegiho by se příprava výstavby této silnice vrátila na samý počátek: „Stavba by se tak oddálila o dalších deset let.“

Před Polskem vládá dává přednost dálnici na Moravu Původní termíny výstavby rychlostní komunikace až k česko-polské hranici jsou i tak ohroženy. Vláda dává totiž přednost vybudování rychlostní komunikace R35, která má spojit Liberecký kraj s Moravou. Silnice by se v kombinaci s už existující dálnicí D11 měla stát alternativou k přetížené dálnici D1 z Prahy do Brna.
„Důležité je vybudovat severní variantu propojení Prahy s Moravou. Její součástí má být dálnice D11 a silnice R35,“ uvedl už dříve Roman Kluzák z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic.
Aby vznikla alternativa k dálnici D1, je nutné vybudovat úsek R35 mezi Hradcem a Mohelnicí. U Hradce rychlostní silnice využije plánované dálnice a na D11 se napojí mezi obcí Břízou a Hradcem Králové - Plotišti. Po asi sedmi kilometrech ji opustí na křižovatce u Sedlic. Už nyní tam vzniká velká mimoúrovňová křižovatka.
Úsek Sedlice - Opatovice na silnici R35 by měl být hotov v roce 2012. Bude významný i pro Hradec, odvede z něj část tranzitní dopravy. Krajskému městu poslouží tento úsek jako obchvat. Další úseky navazující na silnici v Opatovicích směrem na Moravu by se měly stavět v letech 2010 až 2015.