16.09.2008 - Střední Morava - str. 04

Porota MF DNES: Co přinese otevření D47?

 

* Jitka Seitlová zástupkyně ombudsmana, bývalá senátorka za Přerovsko
Otevření dalšího úseku dálnice D47 je velmi dobrá zpráva. Za měsíc si díky tomu určitě oddechnou zejména obyvatelé Slavíče a Hranic od hluku, dopravy a dalších nepříznivých vlivů, které s sebou denní vysoký provoz na silnici přináší. Co mě ale v tuto chvíli velmi tíží, je křižovatka smrti u nadjezdu u Lipníka nad Bečvou, která by zasloužila velmi rázné řešení.

* Jiří Šírek předseda Mikroregionu Střední Haná
Samozřejmě věřím ve zrychlení dopravy a celkové zlepšení dopravní situace, která je v některých lokalitách střední Moravy tragická. Co jiného se taky od podobných investic dá očekávat? Tak trochu vnitřně věřím tomu, že podobné dálnice nám nepřinesou rozparcelování Moravy i celého Česka na koridory, mezi nimiž se nebude moci normálně pohybovat zvěř, a hlavně si nepřeji, aby to bylo další místo pomníčků, slz a zmařených životů.

* Jiří J. K. Nebeský hranický historik a spisovatel
Součet pozitiv a negativ bude v globálnosti stejný, ale dopad na lidi se bude různit. Automobilisté ocení rychlejší dopravu, třeba obyvatelé Velké u Hranic, kteří žili dosud v klidné vesnici, budou ale mít náhle za humny hlučnou dálnici. Obyvatelé Hranic se obávají zvýšeného množství aut, která by mohla směřovat k „Valmezu“ a na Slovensko přes centrum města. Jiní zase tvrdí, že nikdo tak bláhový nebude a ve výsledku počet aut v centru Hranic díky dálnici klesne.

* Vladimír Hučín bývalý přerovský disident
Vzhledem k problematické dopravní dostupnosti střední Moravy, a zejména našeho regionu považuji nákladnou stavbu dálnice D47, která již zanedlouho začne sloužit lidem, za nezbytnost. Podle mého názoru ale právě u takto rozsáhlých staveb vždy musí být postupováno s maximálním ohledem na přírodu i práva majitelů dotčených pozemků. A tady vidím ze strany státu stále velkou rezervu.

* Evžen Blecha ekozemědělec, majitel koňské farmy
Vzhledem k tomu, že jsem se nedávno, při návratu z Ostravy na Hranicko, neskutečně zdržel, vidím hlavní přínos dalšího z úseků D47 ve zrychlení cestování a také odklonu tranzitní dopravy mimo města a obce. Zůstává mi ovšem otázka: Co dálnici, potažmo mizivému počtu biokoridorů, říká migrující, divoce žijící fauna?