21.08.2008 - JAN SŮRA, TOMÁŠ LYSONĚK - Ekonomika - str. 08

2008: rok zaslíbený dálnicím

 

Praha - Stát se rozhodl, že v příštím roce přiškrtí penězovod do budování a oprav silnic a železnic.
Svůj příspěvek na dopravní stavby snížil o sedm miliard a dorovnání této ztráty nepomohou ani vyšší dotace od Evropské unie.
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který peníze na silnice a železnice spravuje, tak o tři miliardy zchudne a měl by hospodařit s 84 miliardami korun.
Klíčový dokument, který má MF DNES k dispozici, včera schválil výbor fondu, dnes ho projedná jeho dozorčí rada, následně půjde do vlády a do parlamentu.
Zlaté časy stavebních firem však ještě nekončí. I přes mírný pokles výdajů se v Česku na dopravních stavbách utratí skoro dvojnásobek toho, co před čtyřmi lety. „To číslo se během příštího roku asi ještě změní, podobně jako letos. Zřejmě se dostaneme na letošní objem výdajů, tedy blízko ke sto miliardám,“ říká šéf fondu Gustáv Slamečka.
Podle rozpočtového výhledu na další roky, který výbor fondu včera také schválil, se na rozdíl od předchozích plánů nedá v dalších letech počítat s navyšováním financí.

Koruna sebrala z unijních peněz skoro 20 miliard Kromě omezení státního příspěvku na tom nese vinu i silná koruna, která užírá peníze z unijního Operačního programu Doprava.
Když se v polovině loňského roku tento penězovod spouštěl, počítalo se, že do dopravy přinese za šest let 160 miliard korun. Podle současného kurzu se však unijní příspěvek téměř o dvacet miliard snížil. „Prostě bude méně peněz na méně projektů,“ přiznává náměstek ministra dopravy Jiří Hodač.
Snížení výdajů do dopravy je důsledkem snahy snížit schodek státního rozpočtu. Vláda se rozhodla, že do fondu příští rok nalije přímo ze státního rozpočtu pouze 13 oproti původně plánovaným 20 miliardám. Zbývající část tuzemského příspěvku tvoří podíl ze spotřební daně za benzin a naftu, silniční daň, mýtné a dálniční známky.
Zahraniční zdroje – tedy fondy a úvěr od Evropské investiční banky – tak budou tvořit více než polovinu příjmů fondu.
Podle předsedy dozorčí rady SFDI Karla Sehoře bude dnes tento orgán schvalovat jen celkový rozpočet fondu, nikoliv peníze určené na konkrétní stavby. „Ve Sněmovně jistě budou ještě různé pozměňovací návrhy,“ vysvětlil Sehoř. Poslanci totiž balík peněz na dopravní stavby „porcují“ a snaží se z nich zaplatit projekty ve svých volebních obvodech.
Stávající návrh se příliš nelíbí člence dozorčí rady a poslankyni Zelených Věře Jakubkové. „Nerespektuje doporučení Unie o rovnoměrném rozložení investic mezi silniční a železniční dopravu. Silniční stavby jsou zvýhodněny téměř dvojnásobně,“ upozorňuje Jakubková. Podíl železnic je nižší i přesto, že výdaje do kolejí v posledních letech stoupají, a to především díky vyšší podpoře evropských fondů.
Jen v řádech stovek milionů korun se pak pohybují příspěvky na stavbu vodních cest, bezpečnostních opatření či cyklostezek. Na ty však přispívá Unie přímo jednotlivým městům.
V příštím roce se zdvojnásobí také rozpočet na provoz fondu. Jeho vedení to vysvětluje tím, že se úřad začne starat o distribuci dálničních kuponů. Téměř beze změny naopak zůstanou tarifní platy úředníků.
Náklady na fungování fondu mají přesáhnout půl miliardy korun, což zhruba odpovídá ceně, za kterou se v Česku v minulých letech postavil kilometr dálnice. Tato suma je dlouhodobě kritizována, ministerstvo dopravy však předražování odmítá. Letos navíc přišlo s tabulkami, které mají stanovit průměrnou cenu za kilometr dálnice.

***

* Drahé dálnice? Cena, za jakou se v Česku staví dálnice, mnohdy převyšuje částky, za něž se podobné silnice staví v cizině. Proč? Cena výstavby není hlavním kritériem při hodnocení zakázky. Staví se zbytečně mnoho nákladných projektů. Konečné náklady bývají často vyšší, než je vysoutěžená cena. Do tendrů se hlásí pouze omezený okruh firem. Stavby prodražují výkupy pozemků a řada ekologických opatření. Kolik korun za kilometr dálnice? Španělsko 84 mil. Řecko 84 mil. Německo 280 mil. Velká Británie 280 mil. Česko 500 mil. Pozn.: 2x 2 pruhy, rovina, ceny z roku 2006, přepočteno kurzem 28 Kč za euro. Pramen: studie MottMacDonadl pro SFDI