23.08.2008 - TOMÁŠ KUČERA - Kraj Hradecký - str. 01

Obce protestují proti trase rychlostní silnice

 

Kocbeře - Čtyři obce na Trutnovsku se bouří proti plánované trase rychlostní silnice R11 v úseku Kuks - Kocbeře, kterou před čtyřmi lety schválilo krajské zastupitelstvo.
Podle starostů plánovaná silnice rozdělí vesnice, zbytečně zabere zemědělskou půdu, domy bude míjet těsně a znečistí ovzduší v obcích. Obce spoléhají na to, že schválená trasa neprojde hodnocením vlivu na životní prostředí. „Nejsme proti silnici, naopak. Doprava je tady neúnosná, ale nechceme, aby dálnice místním lidem ubližovala. Vadí nám, že kraj schválil západní koridor, který negativně ovlivní krajinu a zhorší pohodu bydlení. Například to ohrozí zdroje kvalitní pitné vody a rozvoj obce. Navržená trasa silnice je ze čtyř, které se projednávaly, pro nás nejhorší,“ říká starostka obce Kocbeře Eva Rezková.
Pokračování na str. B2

Pokračování ze str. B1
Letos začalo projekt posuzovat ministerstvo životního prostředí, výtky obcí podpořilo a navrhlo novou trasu - takzvaný východní obchvat. „Snahou je dostat dálnici dál od památkového území na Kuksu a od dalších obcí. Námi navrhovaná varianta by měla být přijatelnější. Všechny varianty posoudíme. Pokud se ukáže, že trasa zakreslená do územního plánu není nejméně škodlivá z hlediska životního prostředí, pak je potřeba změnit územní plán,“ uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar. „Případná změna územního plánu nepochybně zdrží proces přípravy stavby, která by jinak mohla začít v roce 2015,“ říká Roman Kluzák z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic.
Kraj s protestem obcí nesouhlasí. Podle mluvčího kraje Imricha Dioszegiho měly prý obce dost času na to, aby se k navrhované trase mohly vyjádřit. „Podle stavebního zákona je poloha koridoru závazná pro veškerá rozhodování o území a jeho využívání. Je tedy závazný nejen pro kraj, ale i pro obce. Pokud by se trasa rychlostní silnice teď měla měnit, vrátila by se výstavba této důležité dopravní tepny na úplný začátek a tak se oddálila o dalších deset let,“ uvedl Dioszegi.
Starostové mají pocit, že se s nimi krajští politici dostatečně nebaví. „Naše stanovisko dobře znali, a připomínky nikdo nebral v potaz. A donedávna se jakékoli diskusi kraj bránil. Něco si odsouhlasili a teď si nechtějí dělat starosti,“ tvrdí místostarosta Choustníkova Hradiště Jaroslav Hloušek.
Plánovaná rychlostní silnice R11 nepatří mezi prioritní dálniční stavby. Pro kraj je to však velmi důležitá silnice. V Jaroměři má rychlostní silnice R11 navázat na dálnici D11 a odtud vést ke Královci na hranici s Polskem.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - východní Čechy (hradec králové)