24.11.2008 - (ama) - Kraj Moravskoslezský - str. 01

Protne Severní spoj vzácný les?

 

Ostrava - Jakou trasou povede dálniční přivadeč, takzvaný Severní spoj, který má od hustého provozu ulevit hlavně částem Ostravy Porubě, Martinovu a Třebovicím? Zasáhne nová silnice chráněný lužní les Turkov, nebo jej mine?
Do rozhodování o finální variantě trasy Severního spoje mohou do středy zasáhnout občané. Už 26. listopadu totiž vyprší termín patnácti dnů od veřejného projednávání návrhu změny územního plánu týkající se konečné trasy silnice, jejíž první etapa v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou dálnice a Mariánskohorskou ulicí se už staví.
Nyní se jedná o etapu druhou, která naváže na Martinovskou ulici. Užití slova „nyní“ však není zrovna na místě. O tom, kudy cesta povede, se totiž jedná už od osmdesátých let minulého století.
„Výstavba Severního spoje byla součástí Územního plánu města Ostravy už roku 1980. Trasa vedla přes část Turkova a přímo navazovala na ulici Bedřicha Nikodéma v Porubě,“ připomíná tisková mluvčí porubské radnice Petra Špornová. V devadesátých letech se ale trasa silnice změnila. Turkov byl v roce 1993 stanoven přírodní památkou a o rok později byla do územního plánu zavedena nová trasa Severního spoje. Lužní les míjela, vedla Provozní ulicí, ústila do křižovatky s ulicí Čs. armádního sboru.
Současné vedení porubské radnice s touto verzí spoje nesouhlasí. Vedla by podle něj hustou zástavbou čtvrtého obvodu.
Pokračování na str. D3

Protne Severní spoj vzácný lužní les?
Pokračování ze str. D1
Radnice trvá na tom, aby silnice vedla původní trasou z 80. let jižním krajem lužního lesa.
Proti jsou ekologové a stovky dalších lidí, kteří v minulosti podepsali petici za záchranu Turkova.
„Stavba Severního spoje je důležitá. Myslíme si ale, že je možné najít kompromis - vybudovat dálniční přivaděč a současně uchovat Turkov,“ říká Daniel Horváth, zástupce občanského sdružení Ekolyceum, které bojuje za záchranu lesa.
Jak se sdružení staví k čtyřem novým návrhům trasy z dílny Útvaru hlavního architekta města Ostravy, z nichž má vzejít konečná varianta trasy Severního spoje?
„Jsme buď pro variantu tři, která Turkov míjí, nebo pro zachování trasy v současném územním plánu. Té, která vede Provozní ulicí. Jsme proti argumentu radnice, která říká, že v případě vedení spoje Provozní ulicí by provoz proudil hustou zástavbou. Stavbou retardérů a jinými opatřeními by se tomu dalo zabránit,“ míní Daniel Horváth.

20 druhů chráněných živočichů na 20 hektarech Poukazuje k dalším třem návrhům trasy Severního spoje. Více či méně výrazně by podle něj všechny Turkov ovlivnily. Ohrožení lesa vidí na rozdíl od tiskové mluvčí ostravského magistrátu Andrey Vojkovské i u návrhu číslo dvě, který počítá s trasou, jež Turkov mine těsně u jeho jižního okraje.
„Byla by obrovská škoda, kdyby se do Turkova zasáhlo. Je to poslední zachovaný lužní les v povodí Opavy na území města výjimečný svým umístěním uprostřed výstavby,“ říká Daniel Horváth.
„Na ploše dvaceti hektarů žije šedesát čtyři druhů ptáků a dvacet druhů chráněných živočichů,“ uvádějí autoři takzvané studie SEA, která hodnotí vliv navrhovaných tras Severního spoje na životní prostředí.
Jako nejvhodnější doporučují návrhy číslo tři a čtyři. První z nich Turkov zcela míjí, druhý prochází jeho severním okrajem.
Starosta Ostravy-Poruby Miroslav Novák trvá na trase procházející jižním okrajem lesa. „V žádném případě nenaruší 'ekologickou stabilitu' oblasti,“ míní starosta. Připomíná, že přírodní památka vznikla lidskou činností - v minulosti v lokalitě byly rybníky a zůstaly zde původní hráze.
Mluvčí ostravské radnice Andrea Vojkovská připomíná, že navrhovaná řešení trasy Severního spoje zájemci objeví na webových stránkách města www.ostrava.cz.
K tomu, zda se trasa druhé stavby Severního spoje dostane do kontaktu s Turkovem, se podle ní vyjádří dotčené orgány, jejichž stanovisko bude zapracováno do výsledného materiálu a bude jedním z podkladů pro rozhodování zastupitelů města.
Kdy se rozhodne o tom, kudy Severní obchvat povede? Je to ještě poměrně dlouhá cesta. „Po schválení konceptu změny územního plánu bude zpracován její návrh. Ten bude znovu veřejně projednán a pak předložen zastupitelům města k vydání změny Územního plánu města Ostravy,“ popisuje Andrea Vojkovská.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko

24.11.2008 - (ama) - Kraj Moravskoslezský - str. 03

O trasy cest se vedou ostré spory

 

CESTA, NEBO LES? Debaty a spory trvající i řadu let se vedou o trasy, kudy v budoucnu povedou důležité silnice. Kvůli přetížené dopravě je jejich výstavba nutná, ovšem musí kvůli tomu přijít k újmě chráněné přírodní území?

Ostrava - Co je horší? Aby lidem denně pod okny proudily tisíce aut včetně kamionů, nebo aby byl kvůli výstavbě silnice, která má intenzitu dopravy v lokalitě snížit, narušen chráněný les?
Ekologové a lidé z různých občanských sdružení usilují o kompromis. Aby se hustota dopravy na jednom místě snížila a současně aby nový spoj zajišťující toto snížení co nejméně zasahoval do přírody.
Jejich snahami, proti nimž se často ostře ohrazují zástupci radnic a investora, stavba některých důležitých silnic v kraji vázne. Někde živé výměny názorů k vlivu stavby na životní prostředí probíhají ještě před schválením konečné trasy silnice.
Příkladem může být debata, která nedávno proběhla na Útvaru hlavního architekta města Ostravy. Projednávaly se tam čtyři nově navržené varianty trasy druhé etapy výstavby dálničního přivaděče, Severního spoje, který má odvést část provozu z dnes vytížené Opavské ulice v Ostravě. Některé z navrhovaných tras ale protínají přírodní památku, lužní les Turkov. To vadí zástupcům sdružení Ekolyceum.
Protahování výstavby však v tomto případě nespočívá ani tak v aktuálních debatách. O stavbě Severního spoje se uvažuje už téměř dvacet let. Poslední varianta jeho trasy je zavedena v Územním plánu města Ostravy od roku 1994. Nelíbí se ale vedení porubské radnice. „Vedla by hustou zástavbou čtvrtého obvodu.“
Zástupci úřadu preferují zcela původní trasu spoje přes jižní okraj Turkova. To se nelíbí ekologům...
Jiný případ. Obchvat Krnova. Jeho severovýchodní trasa je v územním plánu od roku 1994. Ekologové z Hnutí Duha před dvěma lety podali žalobu proti územnímu rozhodnutí o umístění obchvatu. Vyhráli. Dnes ale už má investor k dispozici nové územní rozhodnutí, ekologové zřejmě jeho platnost opět zažalují. Probíhají výkupy pozemků, podle Romana Kluzáka z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic by se snad mohlo začít stavět v roce 2010. Odvíjí se to od financí.
Ivo Dokoupil z Hnutí Duha Jeseníky říká, že obchvat nevyřeší dopravu v centru města. Stavba obchvatu podle něj také může ohrozit prameniště pitné vody, z něhož je zásobována velká část Krnova. Místo obchvatu navrhuje stavbu cyklostezek ve městě, podporu městské hromadné dopravy. Zástupci krnovské radnice argumenty ekologů nepřijímají. Obchvat podle nich výrazně řeší intenzitu dopravy ve městě.
„Extrémním případem, kde ekologové bránili výstavbě, je obchvat Frýdku-Místku. Čtyři roky trvalo, než bylo vydáno územní rozhodnutí,“ říká šéf ostravské správy Ředitelství silnic a dálnic Lubomír Hýbl.
Ekologové z hnutí Beskydčan se v případě obchvatu Frýdku-Místku snažili zabránit tomu, aby silnice protínala přírodní památku Profil Morávky. Proti zahájení stavby podali trestní oznámení a požádali soud o předběžné opatření. To bylo po čtvrt roce zrušeno. Město nyní pokračuje s výkupy pozemků. Stavba má začít příští rok. Kdy bude soud pokračovat, není jasné.
Ještě jeden případ. Prodloužená Rudná. „Vedle sebe v blízkosti Poruby díky ní teď povedou dvě páteřní komunikace: Rudná a dálnice D47. Prodloužená Rudná nemusela vznikat. Dopravu bylo možné odklonit od celé Poruby.“ Tak hovoří porubský zastupitel Dušan Richtár, který se snaží stavbě silnice zabránit. Jak? Třeba tím, že odmítá vyvlastnění svého pozemku na území budoucí silnice. Starosta Poruby Miroslav Novák jeho postoj považuje za skandální. Jako nový náměstek hejtmana slibuje: „Obchvaty měst jsou prioritou vedení kraje. Využijeme všech právních nástrojů, aby stavby těchto komunikací začaly co nejdříve.“

***

* Předpokládané termíny staveb silnic

místo stavba zahájení dokončení
Ostrava Severní - 1. etapa spoj už se staví podzim 2009
Ostrava Severní - 2. etapa spoj změny zatím se územního projednávají plánu
Ostrava Prodloužená Rudná únor 2009 březen 2012
Krnov Obchvat města možná v roce 2010
Frýdek-Místek Obchvat města listopad 2009 listopad 2012
Rychaltice Frýdek-Místek - Silnice R48 březen 2009 prosinec 2011