08.11.2008 - (jsm) - Jižní Morava - str. 01

Velký okruh zavede řidiče i na jih Brna

 

Brno-jih - Jednodušeji a rychleji mají jihem Brna za pár let projíždět řidiči. Začaly totiž práce na přípravě další části Velkého městského okruhu. Ta má vést z Heršpické ulice na Kšírovu v Komárově. A výhledově i dál, kde se napojí na Černovickou ulici.
„Předpokládáme, že v první fázi bude silnice jen dvoupruh, který by řešil propojení na jih. Po dobudování celého úseku by se rozšířila na čtyřpruh,“ přiblížil technický ředitel Brněnských komunikací Josef Luňáček.
Stavba jižní spojky úzce souvisí s přestavbou brněnské železnice. Právě s novou tratí se bude silnice křížit. Projektanti stáli před otázkou, zda ji vést nad kolejemi, nebo ji naopak zahloubit pod ně. Nakonec se rozhodli pro druhou variantu. „Z technického a ekonomického porovnání jednoznačně vyšlo, že je lepší postavit okruh pod tratí. Náklady jsou méně než poloviční proti variantě nad tratí,“ uvedl Luňáček. Stavba celkem přijde na 1,3 miliardy korun, první etapa s dvoupruhovým propojením přijde na 800 milionů. Pokud vše půjde podle plánu, má být nový dvoupruhový úsek hotov zároveň s novým nádražím, tedy v roce 2015. Celý úsek by pak podle Luňáčkova odhadu fungoval o pět let později.
Pokračování na str. B3

Pokračování ze str. B1
Se zahájením příprav na stavbu je ale třeba poměrně dost spěchat. Silniční tah totiž musí být postaven zároveň s železnicí.
„Dostáváme se trochu do časového presu, potřebujeme co nejrychleji dostat souhlas k investičnímu záměru, abychom stihli získat územní rozhodnutí a stihli začátek prací,“ uvedl Miroslav Konečný, náměstek generálního ředitele Správy železniční dopravní cesty pro modernizaci. Stavba pak bude vznikat trochu jako skládanka. Nejprve budou dokončeny mosty, které se následně propojí.
Podle Luňáčka jih města podobné propojení nutně potřebuje. Přitom o kousek dál se pracuje na podobném. V Sokolově ulici, kterou přetínal frekventovaný železniční přejezd, u nějž se tvořily dlouhé kolony, vzniká podjezd železniční trati, který průjezd ulicí výrazně usnadní. Obyvatelé z blízkého okolí se obávají, že provoz v ulici výrazně houstne. Na to stejné upozorňoval před časem i starosta městské části Brno-jih Josef Haluza. Věčně zavřený železniční přejezd podle něj tvořil přirozenou bariéru, díky které byla Sokolova relativně klidná.
Nová část Velkého městského okruhu má ze Sokolovy část provozu odvést. „Pro obyvatele je to vítaná změna. Dá se čekat, že na městský okruh se přesune minimálně polovina aut ze Sokolovy ulice,“ sdělil Luňáček.
I tak si ale lidé ze Sokolovy a okolí ještě několik let „užijí“ silného provozu. I přes vzniklé průtahy prací souvisejících se stavbou podjezdu bude ulice průjezdná zřejmě už příští rok na podzim. To znamená, že vedle dálnice D1 a vzdálené takzvané modřické spojky z rychlostní silnice R52 na dálnici D2 u Olympie bude minimálně dalších pět let jednou z hlavních tras na jih Brna.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava