05.09.2008 - JAROSLAV HOŘENÍ - Kraj Liberecký - str. 03

Stát počítá s jedinou variantou R35, Turnov je proti

 

Turnov - Turnovské zastupitelstvo požaduje po státu, aby počítal se všemi třemi možnými variantami rychlostní silnice R35 mezi Turnovem a Jičínem.
Superseverní, severní a jižní koridor by měl stát zatím zanést do svých plánů a konečnou variantu vybrat až na základě vyhodnocení odborných posudků. Ty pro Liberecký kraj zpracovává firma Valbek a již během září by měly být k dispozici.
„Ptala jsem se pana hejtmana, jak bude dán do souladu materiál, který si nechává zpracovávat kraj, s politikou územního rozvoje. Nedokázal mi odpovědět,“ uvedla starostka Hana Maierová.
Vznášet připomínky k plánu celostátního územního rozvoje lze jen do 25. září. Zhruba kolem tohoto data by měly být zveřejněny studie Valbeku.
„Původně, ještě v lednu, byly v plánu všechny tři varianty. Pak je ale někdo vyhodil a nechal tam jen koridor přes Český ráj,“ tvrdí zastupitelka Martina Pokorná.
Na zpracování studií superseverní, severní a jižní varianty poskytl kraji Fondu dopravní infrastruktury 10 milionů, ale stát již dopředu počítá pouze s jednou variantou. „Domnívám se, že Politika územního rozvoje je tak trošku mrhání státními penězi,“ uvedla Pokorná.
Podobné usnesení, které požaduje, aby byl konečný koridor určen až po posouzení dopadu na životní prostředí, ekonomické náročnosti a také vlivu na místní dopravu, přijal Turnov již v roce 2003.
Oficiálně se stále hovoří pouze o silnici bez určení počtu jízdních pruhů. S největší pravděpodobností ale půjde o čtyřpruhou rychlostní silnici. „Ve všech materiálech, které jsem viděl, se jednalo o čtyřpruh,“ potvrdil Miroslav Varga z turnovského odboru rozvoje města.
Politika územního rozvoje vzbudila u veřejnosti velkou diskuzi. K začátku září přišlo na ministerstvo pro místní rozvoj na 1 500 připomínek. „Rekordní počet připomínek je jasným důkazem, že lidem není lhostejné, co se stane s jejich životním prostředím. A tvrdošíjně odmítat dialog s veřejností už dnes není únosné,“ říká Vendula Zahumenská, právnička Ekologického právního servisu.

O stavbě silnice se rozhodne v zimě Kdy se konečně potřebná silnice začne stavět, je stále nejasné a první krok musí udělat Liberecký kraj. O tom, která z variant bude realizovaná, rozhodne nové zastupitelstvo, které vzejde z nadcházejících voleb. Rozhodnuto by mělo být během zimy.
„Teprve až si kraj rozhodne o trasování, přebírá Ředitelství silnic a dálnic plně přípravu,“ uvedl vedoucí komunikace ŘSD Jan Hoření. Přípravné práce před samotnou stavbou zaberou minimálně 4 roky. „Stavět se začne odhadem až v roce 2013. Ale v případě komplikací, a zde jsou téměř jisté, to může být ještě déle,“ dodal Hoření.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj