09.08.2008 - PETR SOUKAL - Severní Čechy - str. 01

Přivaděč do Děčína musí splnit 55 podmínek

 

Děčín - Děčínští radní včera na mimořádném zasedání ostře odmítli stanovisko ministerstva životního prostředí (MŽP), podle kterého je nepřijatelné, aby budoucí napojení města na dálnici D8 vedlo v trase železniční trati Děčín - Oldřichov.
Podle představitelů Děčína rozhodnutí ministerstva nic neřeší a zachovává současný stav, kdy hustý provoz v centru města ohrožuje zdraví tisíců jeho obyvatel. „Ministerstvo životního prostředí nyní nese veškerou zodpovědnost za neřešení situace, kterou samo označuje za nepřijatelnou,“ konstatoval primátor Děčína Vladislav Raška.
V oficiálním dokumentu totiž MŽP označilo za nepřijatelnou též nulovou variantu, tedy žádnou změnu dnešního stavu. Jediné, s čím ministerstvo souhlasí, je vybudování nové pětikilometrové komunikace v úseku Modrá - D8. Pro stavbu dalších deseti kilometrů údolím Chrochvického potoka a v okolí obcí Vilsnice a Krásný Studenec, si ale dalo 55 podmínek. Trasa by totiž vedla chráněným územím.
Mezi podmínky patří například podrobný popis zdejších rostlin a živočichů, vypracování studií o jejich migraci včetně možných průchodů, nebo zákaz stavět na pozemcích přiléhajících k zamýšlené silnici benzinky.
Podle Rašky je nyní řešení dopravy ve městě na mrtvém bodě. „Neumím teď lidem odpovědět na otázku, co bude dál s dopravou přes město. Studie přitom varují před značným zvýšením automobilového provozu na tomto území,“ řekl.
Pokračování na straně B2

Přivaděč do Děčína: 55 podmínek
Pokračování ze strany B1
Negativní stanovisko MŽP k takzvané 5.variantě bude platit dva roky. Pokud chtějí Raška a jeho lidé nyní něco dělat s dopravou ve městě, musí se podle svých slov soustředit na další jednání o „chrochvické“ variantě. „Znovu musíme zkoumat výrazně dražší variantu s využitím tunelů,“ uvedl včera primátor.
Vedení města bude dál jednat s MŽP, ministerstvem dopravy a Ředitelstvím silnic a dálnic. Rada dokonce uložila Raškovi, aby na MŽP usiloval o změnu jeho stanoviska. „V krátkém čase ale se změnou počítat asi nemůžeme. Problematikou dálničního přivaděče se budeme zabývat na zářijovém jednání zastupitelstva města,“ doplnil primátor.
Proti 5.variantě se výrazně staví občanské Sdružení za ekologickou dopravu. To na svých webových stránkách označilo negativní stanovisko ministerstva za vítězství zdravého rozumu. Zároveň vyzvalo Rašku, aby uznal své pochybení a odstoupil z primátorské funkce. Mimo jiné proto, že prý bez pověření jednal o 5.variantě, a tím jí podporoval.
„Nikdy jsem nejednal v rozporu se zákonem o obcích, za zády rady a zastupitelstva města. Je trapné, že ti, co mne kritizují, nenabízejí žádné jiné řešení. Jejich stanoviskem je - nedělejme nic,“ řekl na adresu svých kritiků Raška.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy