02.03.2009 - LIANA MELECKÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 04

Nová trasa silnice: Ludgeřovičtí protestují, Kravařští jsou rádi

Ludgeřovice - Dvě studie čtyřproudé rychlostní komunikace R56, která má nahradit frekventovanou silnici I/56 z Opavy do Ostravy, už jsou na světě. Zatímco Ludgeřovičtí proti navržené trase přes obytnou a rekreační zónu protestují, Kravařští změnu původního plánu přivítali.
V Kravařích se silnice odchýlí směrem na sever, až za nynější areál společnosti Armatury Group. „Původně se silnice přibližovala k železniční trati a zástavbě města a také zasahovala do průmyslového areálu. Přemostěním železniční tratě a vlečky by projektant musel snížit návrhovou rychlost, kromě toho se změnily i technické parametry stavby,“ zdůvodnila změnu trasy mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.

Kravařští budou měnit územní plán Nová trasa se Kravařským líbí, i když město bude muset změnit svůj územní plán. „Je to pro nás lepší varianta než ta původní. Tím, že se oddálí od obytných budov, bude méně problémů s hlukem. Zatím je termín stavby v nedohlednu, takže do té doby změnu územního plánu stihneme,“ řekl starosta Kravař Andreas Hahn.
Projektant prosazoval, aby na silnici byl co nejmenší počet nájezdů. V Kravařích bude jediný, ze silnice směrem na Štěpánkovice a Kobeřice. Protože je ale v sousedních Bolaticích průmyslová zóna, musel projektant řešit, jak se řidiči na rychlostní komunikaci dostanou.
„Navrhl takzvaný "malý obchvat Kravař". Ten propojí obě silnice tak, aby vozidla neprojížděla městem,“ uvedla Vápeníková.

Ludgeřovičtí protestují už šest let Celý projekt stále brzdí nedořešený průjezd Ludgeřovicemi, takže Ředitelství silnic a dálnic není schopno říci další postup jeho přípravy. Ludgeřovičtí bojují za změnu trasy už od roku 2003.
Projektantem navržená čtyřproudá silnice totiž povede na sloupech nad rekreační oblastí s rybníky a znehodnotila by pozemek, který si obec vyhlédla pro stavbu rodinných domů.
„Projektant navrhl technické řešení v souladu s normami a respektoval i koridor stanovený v územní dokumentaci. V rámci vymezeného koridoru jsme navrhovali různé varianty řešení tak, abychom maximálně vyhověli požadavkům obce. Bohužel na každém výrobním výboru se požadavky obce měnily, proto jsme jako objednavatelé studie rozhodli, že studii dopracujme ve variantě podle schválené nadřazené územní dokumentace,“ vysvětlovala Martina Vápeníková.
Nyní je tato verze zapracovávána také do Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje.
Starosta Ludgeřovic Daniel Havlík potvrdil, že obec po celou dobu upozorňovala, že s původní trasou nesouhlasí. Navrhla také alternativní trasu od zastavěné části Ludgeřovic, mimo zónu s rybníky, která by prošla mezi Ostravou-Petřkovicemi a Lhotkou, kde je nezastavěné území.
„Zástupci projekční kanceláře nám ale opakovaně tvrdili, že jejich úkolem je pouze prověřit trasu v daném koridoru, a ne řešit jiné varianty. Proto jsme se obrátili na kraj a bývalé vedení kraje nás ujišťovalo, že má na novou studii finanční prostředky,“ argumentoval Havlík.
Snahu Ředitelství silnic a dálnic chápe tak, že se obec snaží „dotlačit“, aby respektovala původní trasu, a nechce platit studii alternativní trasy. „Při jednání v podstatě za nás rozhodli, že gestorem nové studie bude obec Ludgeřovice. Nyní jednáme s náměstkem hejtmana pro dopravu Miroslavem Novákem, aby ji hradil kraj, podle původní dohody,“ řekl starosta s tím, že pokud bude jejich návrh respektován, vyřeší se hlavní problém trasy R56.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severni Morava a Slezsko