15.05.2009 - (sk) - Kraj Hradecký - str. 02

Křižovatka zahájí v listopadu

 

Zřejmě největší silniční stavba ve střední Evropě bude mít tři patra a přijde na 3 miliardy korun

Opatovice nad Labem - Ještě půl roku bude stavba u Opatovic víc připomínat obří staveniště než největší mimoúrovňovou křižovatku v České republice.
„Druhé patro, tedy kruhový objezd, má už jasné obrysy, v listopadu začnou řidiči první dvě patra křižovatky využívat,“ řekl hlavní stavbyvedoucí Milan Zeman. Podle něj se nezmění ani cena obrovské stavby.
„Přízemí, tedy silnicemezi Pardubicemi a Hradcem Králové, plus kruhový objezd jako druhé patro mimoúrovňové křižovatky přijdou na 1,7 miliardy korun. Třetí patro, budoucí rychlostní komunikace R 35, které se bude klenout nad nimi, cenu zaokrouhlí na tři miliardy korun,“ řekl Zeman.
Spolu s otevřením křižovatky začne řidičům od listopadu sloužit také tříkilometrový úsek silnice R 35 od Sedlic do Opatovic. Třetí patro na křižovatce se bude stavět za provozu.
Zřejmě největší silniční stavbu ve střední Evropě zaplatí z velké části právě evropské fondy. „Stát doplatí zhruba patnáct procent nákladů,“ řekl vládní zmocněnec pro stavbu silnice R 35 Ivo Toman.
Kromě prací na kruhovém objezdu, který pomalu začínají obklopovat příjezdové mosty, budou silničáři pokládat povrch na přízemí křižovatky, tedy novou čtyřproudou silnici z Pardubic do Hradce Králové. „Už jsme měli začít, jenže v pondělí zapršelo, takže první asfalt položíme nyní,“ řekl Zeman.
Na staveništi křižovatky nyní pracuje až 250 dělníků. „Záleží na firmě, ale zpravidla je to tak, že pracujeme od šesté sedmé ranní do šesti do večera včetně sobot a nedělí,“ popisuje Zeman.
Stavba druhého patra se točí hlavně kolem mostů. Ty se začínají pomalu vypínat vzhůru. „Vysokopevnostní betony jsou tak kvalitní, že po pěti dnech má beton pětasedmdesát procent své pevnosti,“ řekl Zeman.
Kruhový objezd bude dvouproudý a bude lehce nakloněný. „Mírné převýšení bude kvůli odvodnění, splašková voda nepoteče do Opatovického kanálu, ale do pohančického odpadu, který se vlévá do Labe,“ řekl Zeman.
S jednotlivými rameny silnic, která se sbíhají na dvouproudý kruhový objezd, přidělávají stavebníci i protihlukové stěny. Na objezdu budou řidiči smět jezdit devadesátikilometrovou rychlostí.
Projekt počítá i s cestami pro zvěř. „U Opatovic je průmyslová zóna, takže tady žádný koridor není, ale na R 35 budou dva mosty pro zemědělce, které zároveň slouží jako cesty pro lesní zvěř, a jeden speciální biokoridor,“ řekl Zeman.

***

* Křižovatka v datech Bude součástí rychlostní silnice ze severovýchodních Čech na Moravu R35, úseku Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice. Umožní křížení R35 od Hradce Králové na Vysoké Mýto a dál na Mohelnici a silnice I. třídy č. 37 z Pardubic do Hradce Králové. Současně umožní napojení Opatovic nad Labem, Čeperky a průmyslové zóny u opatovické elektrárny. Stavba byla zahájena v listopadu 2006, zprovoznění je plánováno na listopad 2009, úplné dokončení na červen 2010.