20.04.2009 - MARKÉTA RADOVÁ - Kraj Moravskoslezský - str. 02

Stromy padly, ale nestaví se

 

Stavba úseku silnice I/11 byla krátce po zahájení pozastavena kvůli potížím s financováním

Mokré Lazce - Optimismus zástupců Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 se vytratil. Zatímco na počátku března prohlašovali, že finanční jistota u budování úseku silnice I/11mezi Mokrými Lazci a hranicí okresů Opava a Ostrava je vysoká, protože stavba je hrazena z evropských peněz, dnes mohou konstatovat, že se pletli. Po zhruba třech týdnech od slavnostního zahájení bylo budování komunikace přerušeno. Na území, kde se má stavět, přitom už byly odstraněny stovky stromů.
Vykácených lokalit si všimnou například řidiči projíždějící po stávající silnici mezi Ostravou a Opavou na hrabyňském kopci, ale i jinde. Odstraněna byla například část aleje u silnice mezi Plesnou a Velkou Polomí. „Na katastru obce bylo kácení kvůli výstavbě silnice I/11 povoleno. U nás by ale mělo zmizet minimum stromů,“ řekla Pavlína Mučková z Obecního úřadu Velká Polom.
„K dnešnímu dni bylo z celkového počtu 16 535 stromů a 9 700 křovin vykáceno asi pětaosmdesát procent. Zbylých patnáct procent bude vykáceno do konce dubna,“ uvedla tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková. Současně upozornila na to, že po dokončení stavby bude vysázeno náhradní výsadbou 19 519 stromů a 24 023 křovin.
Kdy ale bude silnice hotova, se zatím neví. Jasné ani není, kdy bude pokračovat její výstavba. Zcela jasný například některým zástupcům ostravského pracoviště ŘSD není ani sám důvod, proč byla vlastně stavba pozastavena. „Důvod, proč se přestalo stavět, nám nikdo neřekl,“ uvedla jedna ze zaměstnankyň ŘSD.
Vysvětlení podala Martina Vápeníková: „Stavba měla být financována z evropských zdrojů z Operativního programu dopravy, z něj byla ale akce vyřazena a hledají se náhradní zdroje ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Proto byly práce prozatím pozastaveny.“ Podle mluvčí ŘSD v současnosti státní peníze směřují na stavby, které už delší dobu probíhají. Chystají se rozpočtová opatření, která by měla pomoci relativně brzy v budování úseku silnice I/11 pokračovat. „Chtěli bychom stavbu ještě letos zase rozjet,“ uvedla Martina Vápeníková.
Co se děje se stromy, které už musely ustoupit stavbě silnice mezi Mokrými Lazci a hranicí okresů Ostrava a Opava? „Vykácená dřevní hmota je prodána dřevařským firmám a následně dle zadávacích podmínek (jako vytěžený materiál) přefakturována zpět na ŘSD,“ odpověděla mluvčí ŘSD.
Martina Vápeníková vyčíslila také množství stromů, které padnou v navazujícím úseku komunikace -na území Prodloužené Rudné: 2 777. Stavba této komunikace se však rovněž kvůli finančním potížím odsouvá.
Zatímco na Opavsku stovky stromů ustupují stavbě silnice, v Ostravě s velkou pravděpodobností významná přírodní lokalita, chráněný lužní les Turkov, vyhraje nad vybudováním dálničního přivaděče, takzvaného Severního spoje. Kolem trasy této silnice, která má ulevit od hustého provozu, se léta vedou spory. Neshody byly hlavně v tom, zda silnice zasáhne přírodní památku, les Turkov, nebo ne. Rozhodovalo se mezi původní variantou trasy obsaženou v Územním plánu města Ostravy a dalšími čtyřmi novými potenciálními trasami. Radní nyní rozhodli, že vyberou variantu číslo tři, tedy trasu, která Turkov míjí a ústí v ulicích Průběžná a Provozní. Vedení radnice v Ostravě-Porubě tuto variantu neprosazovalo, stálo za trasou, která procházela jižním okrajem Turkova a ústila do ulice Bedřicha Nikodéma.
Porubský starosta Lumír Palyza nyní řekl, že pro obvod je velmi důležité, aby byl Severní spoj co nejdříve realizován. „Vyústění Severního spoje na ulici Provozní a Průběžná se nám v této chvíli jeví jako jediné schůdné, ačkoli není zdaleka ideální. Bude to znamenat nutnost upravit Martinovskou ulici, kterou bude část motoristů projíždět ze Severního spoje do čtvrtého a sedmého porubského obvodu,“ řekl starosta.
Pokud variantu tři trasy Severního spoje schválí zastupitelé města Ostravy, bude ukončena změna územního plánu.

Chtěli bychom budování úseku ještě letos rozjet. Státní peníze směřují na stavby. mluvčí ŘSD Martina Vápeníková