21.02.2009 - MILAN LIBIGER - Východní Morava - str. 01

Ekologové útočí proti R49

 

Sdružení chtějí dosáhnout zrušení stavebních povolení na důležitou silnici z Hulína do Fryštáku

Zlínský kraj - Ekologická sdružení útočí proti chystané výstavbě rychlostní silnice R49 z Hulína do Fryštáku.
A to hlavně kvůli zásahu cesty do území, na němž žijí chránění živočichové, především ptáci. Situaci už řeší ministerstvo dopravy.
Sdružení Unie pro řeku Moravu a Děti země podala takzvaný rozklad proti dvěma stavebním povolením na části silnice R49. Jedno z loňského června bylo na přivaděč do Holešova dlouhý asi kilometr a půl. Druhé z prosince 2008 na úsek R49 mezi Třeběticemi a Žeranovicemi, který měří necelých šest kilometrů.
Podle ekologických aktivistů povolením schází především výjimka se zásahem do biotopu chráněných živočichů, kteří v těch místech žijí. Patří mezi ně ptáci - ťuhýk obecný, bramboříček hnědý či moták pochop. „Příprava výstavby silnice R49 je velice odfláknutá. Ministerstvo dopravy by proto mělo obě stavební povolení zrušit,“ řekl Miroslav Mach z Unie pro řeku Moravu.

Stavbu by to zdrželo o měsíce Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které se snaží výjimku sehnat dodatečně.
„Už si to zajišťujeme. A také čekáme na rozhodnutí ministerstva dopravy. Pak uvidíme, co dál,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.
Ze zákona vyplývá, že všechny výjimky by měly být součástí podkladů pro stavební řízení. Podle Macha hlavně proto, aby pak bylo možné stanovit investorovi podmínky pro výstavbu v území s chráněnými živočichy. Například nařídit vybudování ochranných stěn či podchodů pro zvěř. Návrhem ekologických sdružení se v současné době zabývá ministerstvo dopravy. To má v kompetenci stavební povolení zrušit. Jestli tak učiní, ale zatím není jisté. „Rozkladová komise se kvůli staršímu ze dvou povolení na silnici R49 sejde v březnu. Kdy bude řešit to druhé, ještě nebylo upřesněno,“ řekl včera mluvčí ministerstva dopravy Martin Kupka.
Pokud by ministerstvo povolení zrušilo, znamenalo by to komplikace přípravy a zřejmě i zpoždění výstavby rychlostní silnice R49. „Snad by nešlo o velké zdržení, možná v řádech měsíců,“ řekla Vápeníková.
Pokračování na straně B2

Ekologové útočí proti rychlostní silnici R49
Pokračování ze strany B1
Výstavba rychlostní komunikace R49 byla oficiálně zahájena loni na podzim. Dokončena by měla být v roce 2011. Zatím však není kompletně zajištěno její financování. I proto ministerstvo dopravy počítá s jistou časovou rezervou. Až několik let.
Na výstavbu za téměř sedm miliard korun je zatím jistá jen asi pětina této částky. Zbytek bude muset investor teprve hledat. Například v Evropské unii. „Bez evropských peněz by těžko mohl být dodržen daný harmonogram,“ uvedl před časem zlínský krajský radní Jaroslav Drozd, který má tuto problematiku ve své kompetenci.
Na jedné straně jsou však plány politiků a na druhé harmonogram výstavby dopravní infrastruktury. Z tohoto materiálu vyplývá, že na silnici R49 je zatím vyčleněna jen zhruba miliarda. Termín dokončení je zde stanoven na rok 2014. Tyto údaje se ale podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic mohou časem měnit. „Je to živý organismus,“ uvedla Vápeníková.
Pozitivně situaci vnímají politici ve Zlínském kraji. Bývalý hejtman Libor Lukáš opakovaně prohlásil, že není důvod k obavám.
„Podstatné je stanovisko ministra dopravy,“ řekl Lukáš.
O autorovi| MILAN LIBIGER, s přispěním Michala Vernera

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava
 

 

21.02.2009 - Milan Libiger - Východní Morava - str. 02

Ne - kdo vyhrál... Stačí neprohrát

 

* K věci

Výstavba silnice R49, po níž by se měli řidiči ze Zlínska snadno a bezpečně dostat na dálnici, se možná zpozdí. K problémům s financováním teď přibyly komplikace s ekologickými sdruženími, která důsledně sledují přípravy této obří akce. A když zjistila, že investor něco zanedbal, ať úmyslně, či omylem, hned na to poukázala. Je to smysl jejich existence. Průběh příprav a výstavby čtyřproudové silnice napříč Zlínským krajem nemůže být hladký. To bychom žili v komunismu, nebo ještě v něčem mnohem horším. Na druhou stranu by se ale měl problém odehrávat ve věcné rovině a se zdravým rozumem. Nejde o to, jestli vyhrají ekologové či stavbaři, ale abychom neprohráli všichni.

Foto popis|

O autorovi| Milan Libiger, redaktor MF DNES

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jihovýchodní Morava