22.01.2009 - PETR ŠVEC - Střední Čechy - str. 03

Město mělo být kříženo mnoha magistrálami. Postavila se jediná

 

Praha - Pokaždé, když řidiči uváznou v dopravních kolonách v ulicích metropole a obklopí je směsice zvuků nervózních klaksonů a znovu a znovu pomalu se rozjíždějících aut, pokládají si stále stejnou otázku: Kdy tohle skončí?
Odpověď může být jen jediná a často je i z úst politiků slyšet: Až budou dostavěny silniční okruhy kolem metropole.
Málokterý z motoristů však ví, že původně měli jezdit Prahou nikoli po okruzích, ale po mnoha magistrálách křížících město od západu k východu a od severu k jihu - jakoby po roštu.
O výstavbě tranzitních tahů začali plánovači přemýšlet již ve třicátých letech minulého století, kdy začal prudce růst počet aut.
Za druhé světové války německé úřady rozhodly o výstavbě okruhu, mimo jiné na místě dnešní Jižní spojky. Plánoval se i patrový most přes Vltavu tam, kde se přes řeku klene dnešní Barrandovský most.
Začalo se dokonce i stavět v oblasti Kyjí. V roce 1942 však byly práce zastaveny.

V Kyjích stojí dálniční most bez dálnice. Měl tu být okruh Jedinou stavbou, kterou se podařilo vybudovat na přelomu třicátých a čtyřicátých let, je železniční most přes plánovanou dálnici v Kyjích na trati spojující Malešice a Běchovice. Tento most nebyl nakonec pro silniční okruh využit a nyní pod ním vede jen obyčejná ulice. Po válce se objevila řada návrhů, které vizionářsky zpracovávaly budoucnost silniční sítě v Praze. Nejprve tehdejší Kancelář rozvoje města přišla s návrhem, aby Prahu protnula síť dálnic. Takzvaný roštový systém se měl skládat ze dvou západovýchodních silnic, což je dnešní Evropská třída a Vršovická ulice, a tří severojižních dálnic nazývaných magistrály.
Z nich se postavila jediná. Ta, která dnes vede z Pankráce na Florenc a většina řidičů ji kvůli nekonečným kolonám proklíná.
Po roce 1968 se rošt ukázal jako nevhodný a Praha se rozhodla pro výstavbu systému se třemi okruhy. Vnější měl kopírovat hranice města, střední měl být veden na okraji hustě zastavěné části a vnitřní po okraji památkové rezervace.
Od výstavby silnice přiléhající k historickému jádru Prahy se nakonec upustilo. Nyní se staví jen dva okruhy.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - střední čechy (střed)