02.06.2009 - TOMÁŠ LYSONĚK - KURZY A PODNIKY - str. 04

Miliardy na dálnice chybějí

 

Praha - Jeden si představuje podporu pro výstavbu dálnic tak, že na ni dostane desítky miliard navíc. Pro druhého už je podpora jen to, že silnicím žádné peníze nevezme. Takový rozdíl panuje ve vnímání důležitosti přísunu peněz na dopravní stavby mezi ministry dopravy a financí.
Ten první – Gustáv Slamečka – se už několik týdnů snaží přesvědčit strážce státní kasy Eduarda Janotu, aby v napnutém rozpočtu na příští rok našel nejméně okolo třicetimiliard, které by šly do financování staveb nových silnic a železnic.
Pokud se tak nestane, dojde podle Slamečky k zastavení desítek dopravních staveb, které jsou placeny čistě z národních peněz.
Prioritu totiž dostanou ty, na něž posílá finance Evropská unie v rámci Operačního programu doprava. Pro zbylé rozestavěné komunikace zůstane jeden a čtvrt miliardy korun. Ministerstvo dopravy by podle šéfa úřadu potřebovalo v ideálním případě padesát.
„Něco takového je ale naprosto nepřijatelné,“ odmítá požadavek ministr financí Janota.
Definitivně však dopravní kapitolu rozpočtu ještě neuzavřel. „Chceme detailně rozebrat jednotlivé požadavky, a pokud by se ukázalo, že jsou do určité míry oprávněné, musela by vláda přistoupit k přehodnocení mandatorních výdajů,“ doplnil Janota. Vše teď záleží na tom, jak moc přesvědčivý materiál se ministerstvu dopravy podaří připravit. „Netroufám si nyní spekulovat, kolik peněz bychom v případě, že ministra Janotu o důležitosti staveb přesvědčíme, mohli nakonec získat,“ uvedl Slamečka. Ten má naopak dobře propočtené, jaký balík financí by na stavbu silnic zbyl, pokud by zůstal Janota neoblomný.

Rozpočet na dálnice?
Něco přes miliardu Pro příští rok je na stavby silnic a dálnic z národních zdrojů určeno necelých 21 miliard korun. Z této částky však jde dohromady 19,6 miliardy na spolufinancování staveb z evropských fondů, údržbu, opravy a platbu za výstavbu a provoz mýtného systému.
Zbylé 1,3 miliardy pak může Státní fond infrastruktury poslat na rozestavěné komunikace, při jejichž budování mu nepomáhá příliv evropských peněz.
„Znamenalo by to prakticky zastavení výstavby. Avšak jen náklady na zakonzervování těchto úseků by dosáhly přibližně pěti miliard,“ vypočítává Slamečka. Kfinanční tísni na silnicích přispěl i fakt, že se komunikace budují najednou na desítkách míst po celé zemi, a často jen v několikakilometrových úsecích.
Vminulých letech se totiž stavby plánovaly s velkým optimismem a nepočítalo se s možností, že by bylo naráz nutné tak prudce omezit výdaje.
Nyní však přichází doba, kdy si musí ministerstvo jasně stanovit, kterým silnicím a dálnicím dá přednost. Mezi stavby spolufinancované z evropských peněz, jež neohrozí škrty v rozpočtu, patří jižní část Pražského okruhu (spojení brněnské a plzeňské dálnice), průtah dálnice D8 přes České Středohoří nebo pokračování dálnice D1 od Kroměříže směrem k Říkovicím. Ohrožena nebude ani dostavba ostravské dálnice D47 mezi Bělotínem a Bílovcem. Tento chybějící úsek by měl být otevřen na konci letošního roku.
Peníze budou chybět i na železnici. Avšak tam není rozestavěnost tak značná, proto ministerstvo dopravy odhaduje, že bude výpadek činit přibližně tři miliardy korun. Na železnici totiž zdaleka není rozestavěných tolik úseků jako u silniční sítě.

***

* Stavby v ohrožení
Na které silnice a železnice
mohou chybět peníze
Dálnice
D1 Přerov – Lipník nad Bečvou
D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí,
České Budějovice – státní
hranice
D11 Osičky – Hradec Králové, Hradec
Králové – státní hranice
D47 Bohumín – státní hranice
Rychlostní silnice
R1 Pražský okruh – severozápadní
část (Ruzyně – Březiněves)
R4 Lety – Čimelice (okres Písek)
R6 Lubenec – Bošov (Louny, Karlovy
Vary)
R7 Postoloprty – Bitozeves (Louny)
R52 Pohořelice – Ivaň, Perná – státní
hranice (Jihomoravský kraj)
R48 obchvat Frýdku-Místku
R49 Hulín – Fryšták (Zlínský kraj)
Železnice
modernizace úseku Praha-Libeň –
Praha-Běchovice
rekonstrukce železničního uzlu
Břeclav
odstavené nádraží Brno

Pramen: ministerstvo dopravy, jde pouze o část
ohrožených staveb, ve výčtu není zahrnuto
několik desítek staveb na silnicích 1. třídy