02.06.2009 - (jh) - Kraj Liberecký - str. 01

Každá nová silnice nadělá v krajině jizvy

 

Český ráj - Z posledních zveřejněných studií dálnice R35 se vedoucímu Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj Janu Mockovi nejvíce zamlouvá jižní trasa. Nevylučuje ani superseverní variantu vedoucí kolem Železného Brodu.

* Jak se vám líbí projednávané studie?

Pokud tu dálnice vést musí, tak by měly být podklady co nejobjektivnější. Půjde samozřejmě o začlenění do krajiny, ale stavba by měla být zároveň ekonomická. Tedy provést regionem tranzitní dopravu za co nejnižších nákladů a zanechat co nejmenší stopy.

* Která varianta to splňuje?

Ze studie vyplývá, že nejlevnější je jižní trasa. Přestože na několika místech možnou kratší trasu obchází velkým obloukem. Například kolem Jičína se vytváří oblouk daleko od stávající I/35, která v jednom úseku už dokonce má znaky rychlostní komunikace. Nevidím důvod, proč by nemohla vést po stávající silnici. zatímco Jičínu se vyhýbají velkým obloukem, tak Turnovem musí projít. Tady je vidět, že to tak zcela nesedí a je tu snaha o navýšení nákladů na jižní variantě, aby vycházela hůř.

* Co ještě kromě ceny na jižní variantě oceňujete?

Pro Český ráj je nejméně konfliktní. Je tam nejméně tunelů, přemostění, střetů s obcemi či chráněnou oblastí.

* A co další trasy?

Pokud má nová komunikace pomoci rozvoji regionu, tak se mohla zvažovat superseverní varianta, protože průmyslový rozvoj probíhá jen bezprostředně kolem dálnic. Dálnice Českým rájem by rozvoji okolí Semil nepomohla.

* Tato varianta ale znamená zásah do přírody třeba na Maloskalsku.

Určitě. Žádná z variant nebude bez rozsáhlých zásahů do krajiny. U superseverní by šlo ještě o přemostění Jizery u Semil, stavby dalších mostů a tunelů. O něco menší jizvy na krajině by byly u severní trasy díky tunelům, se kterými se předtím nepočítalo. Materiál z tunelů se ale musí někam vyvést. U Rovenska se počítá s rozsáhlým přemostěním, což jsou stavby, které budou v krajině vidět.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - liberecký kraj