27.01.2009 - MARKÉTA BUŠKOVÁ - Benešovsko - str. 03

Billboard zmizí od dálnice D1

 

Už loni začali ochránci přírody z Vlašimi rozesílat na stavební úřady podněty k odstranění staveb

Vlašim - Obří billboard orlice Mattoni zřejmě navždy zmizí z krajiny Benešovska. Rozhodl o tom jako první stavební úřad v Sázavě. Už loni začali ochránci přírody z Vlašimi rozesílat na stavební úřady podněty k odstranění staveb. Podle nich hyzdí krajinu a odvádějí pozornost řidičů.

Bojovali dlouhých 10 let Orlice stojí u dálnice D1 poblíž Třemošnice už více než deset let. Na základě podnětu Českého svazu ochránců přírody ve Vlašimi stavební úřad v Sázavě rozhodl o jejím odstranění. A ochránci se radují.
Už před deseti lety byla na Podblanicku vedena správní řízení povolující mnoho rozměrných reklamních zařízení. S jejich umístěním ochranáři z Vlašimi nesouhlasili.
„Jejich úplný zákaz se nám tehdy prosadit nepodařilo, ale dosáhli jsme alespoň toho, že byla povolována jen na dočasnou dobu, většinou na deset let,“ uvedl Karel Kříž, jednatel vlašimské organizace. „A protože stavbám končí nebo už skončila platnost stavebního povolení, začali jsme obesílat příslušné stavební úřady a usilovat o odstranění billboardů,“ doplnil.
Jedná se nejen o obrovskou orlici Mattoni, ale i o billboard u odpočívadla ve Střechově či o reklamu na silnici E55 v Miličíně.
„Obří orlice u dálnice D1 je první, u které již stavební úřad rozhodl o jejím odstranění. I když je toto rozhodnutí zatím nepravomocné, doufejme, že je to první krok k tomu, že nám ukradené části krajiny budou opět postupně navráceny,“ poznamenal Kříž. Podle ochránců přírody je nové umisťování billboardů v rozporu i se současnou krajskou koncepcí ochrany přírody a krajiny Středočeského kraje.

Reklamy odvádějí pozornost Podle ochránců přírody však nejde jen o krajinu, ale i o bezpečnost. Poukazují na to, že billboardy mají vliv na zvýšení nehodovosti v místech, kde se nacházejí. To potvrzují i odborníci na dopravu.
„Velká orlice vadí nejméně, největším nebezpečím jsou reklamní zařízení na dvou sloupcích. Bohužel mnoho jich je v blízkosti silnic a dálnic,“ potvrdila před časem Lucie Hauserová, krajská pracovnice Besip. „Zakázat stavbu billboardu mohou stavební úřady, ale často se stává, že jim dál povolení prodlouží. I obce se mohou bránit, jestliže stojí zařízení v obci, jsou pak účastníkem řízení, ale většinou stavbu odsouhlasí,“ vysvětlila Hauserová.
Billboardy jsou podle dopravních odborníků nebezpečné v tom, že odvádějí řidičovu pozornost. Ještě nebezpečnější je jejich umístění. Když řidič vyjede ze silnice a narazí přímo do betonové konstrukce, je nehoda vždy vážná.

***

 

27.01.2009 - Karel Kříž - Benešovsko - str. 03

Obří reklamy hyzdí krajinu

 

* Jak to vidí

Před více než patnácti lety začal boom výstavby obřích billboardů. Postupně nejen řidičům na dálnicích a silnicích, ale i obyvatelům v širokém okolí začala tato reklamní zařízení ukrajovat výhled do krajiny a hyzdit tato místa. Navíc tato zařízení nevhodně odpoutávají pozornost řidičů a negativně tak ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Obří orlice Mattoni u dálnice D1 poblíž Třemošnice hyzdí českou krajinu už více než deset let. Teď stavbám končí platnost stavebního povolení. Svítá naděje, že navždy zmizí. Na základě podnětu ČSOP ve Vlašimi vydal místně příslušný stavební úřad v Sázavě rozhodnutí nařizující odstranění reklamy. Obří orliceMattoni u dálnice D1 je první, u které již stavební úřad rozhodl o jejím odstranění. I když je toto rozhodnutí zatím nepravomocné, doufejme, že se již blýská na lepší časy.