31.01.2009 - FÓRUM ČTENÁŘŮ - KRAJ LIBERECKÝ - str. 04

Tunel v Turnově? Děsivá představa

 

MF DNES přináší komentáře čtenářů k plánované silnici R 35 mezi Libercem a Hradcem Králové

MF DNES zveřejnila tento týden snímky s plány silnice R35, která má spojit Liberecko s Hradcem Králové. O chystané stavbě vozovky diskutují čtenáři regionálního serveru www.turnovskovakci.cz.
Lidé se vyjadřují především k jedné z variant, která počítá s vybudováním tunelu v centru Turnova.

Jde o to, co chceme z Turnova mít. Co si kdo představuje pod pojmem rozvoj. Jestli se dovedeme poučit z chyb, které se při podobných akcích udělaly - v Praze například průtah dálnice kolem muzea. Zamysleme se nad tím, zda současnou hospodářskou krizi nemá právě na svědomí neuvážená honba za vidinou jakéhosi rozvoje a s tím souvisejících zisků. Zamysleme se nad tím, zda je na místě usilovat o tzv. trvale udržitelný rozvoj, nebo o trvale udržitelný život.
Navrhovaná varianta středem Turnova a s tunelem přinese městu jen jedno: exhalace, které do města bude hnát častý západní vítr, a hluk. Odlehčení dopravní zátěže z centra? Těžko.
Jižní varianta je z hlediska nákladů a negativních vlivů patrně nejlepší. Pokud by se doplnila přeložkou ze stávající I/35 na Semily, skutečně by se snížil průjezd náměstím -hlavně o místní těžkou nákladní dopravu. Stávající I/35 by si ovšem zasloužila drobné vylepšení, např. obchvat některých obcí, aby se zrychlil průjezd směrem k Jičínu - pro místní jízdy osobními vozy.
Superseverní varianta má také něco do sebe - až na obrovské náklady a technickou obtížnost.
Turnováci si mohou vybrat - buď Turnov jako srdce Českého ráje, nebo jako zdroj zisku pro pár betonářských firem, a po nich - potopa. Odpovědnost obrovská. A čas běží. Teď jde ale o to, komu běží čas a na kom leží odpovědnost a zodpovědnost. Varianta, která vpodstatě protíná Turnov, je děsivá.
Co se týká superseverní varianty, tak nevím přesně jak by mohla způsobit hospodářský rozvoj Semilska nebo Lomnicka. Myslím, že si snad už dnes každý uvědomí, že dálnice spojuje určitá centra, kterým pomáhá, zatímco města na trase jsou spíše „odsávána“. Ostatně pokud by dálnice znamenala rozvoj, proč se jí Rovensko pod Troskami tak vehementně brání. Ty tunely a mosty možná na vizualizaci vypadají atraktivně, ale v praxi by to nenávratně poškodilo celé údolí Jizery od Malé Skály až po Semily, což je kromě Kozákova to jediné, co je na Semilsku ještě zajímavé. Říká se, jak v Čechách stavíme předražené dálnice. Superseverní varianta je nádherným příkladem. Vyhozené miliardy, ale nákladní doprava v centru Turnova bohužel zůstane.
Kdo mohl takovou blbost vůbec navrhnout? A kde by se na to všechno vzaly peníze? V době hospodářské krize, v době, kdy chybí prostředky na provoz domovů důchodců a na činnost neziskových organizací, se představují megalomanské a ukrutně drahé projekty. V této zemi už snad nic není normální..... Superseverní varianta je dopravně úplný a hlavně nepřirozený nesmysl. Jen by mě zajímalo, zda by tam vyhráli odpůrci silnic - pak se musí odvolávat až do Brusel. Nebo zda by u obyvatel zasaženého území vyhrál správný argument, že potřebují novou silnici kvůli spojení a vše by vydrželi.
Jižní varianta je nesmysl zvykový a dopravně nepomůže tomuhle území - Libereckému kraji..
A pak zbývá jasné, historické a přirozené řešení, které jednou určitě bude. Nová silnice okolo Turnova a obcí až do Jičína. Jenže u ní se plánovači lekli odpůrců a vymysleli pro Turnov jiné řešení, které vypadá na první pohled ještě krutější a navíc není ukotveno v územním plánu. Teď by mě zajímalo, co udělá radnice a také naši odpůrci silnic? Zda nevzniknou antiodpůrci, kteří budou požadovat ponechat trasu Turnovem dle platného územního plánu.
Překvapuje mne, že se někdo diví, že R35 má vést centrem Turnova.
Původní návrh byl nakreslen od Ohrazenic těsně pod sídlištěm na Přepeřské ke Stavebninám pana Kvapila, poté se měl zarývat do stejně nestabilního kopce Pelešany - Mašov, nebo měl procházet těsně pod domy v ulici Dr. Honsů. Tento návrh je od původního vzdálen jen několik set metrů. Trasa kolem Libuňky byla opuštěna proto, že by neprošla hygienickými normami, nově navržená trasa představuje stejný nesmysl jako jakákoliv jiná trasa, která by procházela zastavěným územím Turnova - což jsou všechny.
Superseverní varianta je drahá, technicky náročná, přesto by odvedla tranzit ze silnice I/35, bylo by dobré nesměšovat provoz v rámci Turnova nebo tranzit mezi obcemi za Turnovem a Turnovem, a mezinárodní nebo dálkovou dopravou, která nyní na I/35 probíhá. Přeložku na Semily nebo ulehčení provozu na Přepeřské nelze řešit v návaznosti na R35, R35 neřeší místní dopravu.
Superseverní variantu podporují města ležící na její trase, protože by jim přinesla lepší dopravní spojení s Libercem (a tudíž třeba vyřešení stoupající nezaměstnanosti), Semily by byly napojeny lepší silnicí než silnicí II. třídy vedoucí z Turnova. Turnov by svůj význam bezesporu nepozbyl, bude vždycky na křižovatce silnice R10 a vždy bude lépe sloužit jako spojka mezi Prahou a Libercem než podhorské Semily.
Nutno dodat, že jak severní, tak superseverní varianta vyšly v hodnotící studii jako nevhodné z hlediska vlivu na životní prostředí.

* Silnice R35
kudy má vést

SUPERSEVERNÍ TRASA Rádelský Mlýn (křižovatka na R35 mezi Turnovem a Libercem -odbočka na Jablonec nad Nisou), Rychnov nad Nisou, kolem Skuhrova, údolím Jizery, severně kolem Železného Brodu, přes Proseč na Semily, Košťálov, Lomnici nad Popelkou a Železnici na Úlibici. Délka: 44 kilometrů. 10 tunelů o celkové délce 8,91 kilometru, 39 mostů o celkové délce 6,8 kilometru, 8 mimoúrovňových křižovatek.
SEVERNÍ TRASA Ohrazenice, Turnov, kolem Karlovic mezi dvěma částmi CHKO Český ráj, severně od Boreckých skal a Rovenska pod Troskami, podél Libuně, Knežnice a Železnice do Úlibic u Jičína.
Délka: 35 kilometrů, 4 tunely o celkové délce 4,39 kilometru, 35 mostů o celkové délce 3,24 kilometru, 7 mimoúrovňových křižovatek.
JIŽNÍ TRASA Od rychlostní silnice R10 u Mnichova Hradiště, jižně pod Chráněnou krajinnou oblastí Český ráj kolem Kněžmostě, Sobotky, Ostružna a novým obchvatem jižně kolem Jičína, trasa z velké části kopíruje současnou silnici I/16 a nezavádí tak do území nový dopravní koridor. Délka: 41 kilometrů, 1 přesypaný tunel o délce 850 metrů, 38 mostů o celkové délce 2,89 kilometru, 7 mimoúrovňových křižovatek.