04.04.2009 - TOMÁŠ KUČERA - Kraj Hradecký - str. 03

Dostavba D11 se komplikuje

 

DÁLNICE V POLÍCH Nad dostavbou dálnice D11 z Prahy do Hradce se znovu vznáší otazník. Spuštění dálnice až do krajského města na konci roku 2010 je nepravděpodobné. Směnu pozemků stále ještě nepotvrdil Pozemkový fond. Bez jeho rozhodnutí není možné stavět.

Hradec Králové - Ještě nedávno státní úředníci hovořili o tom, že konec roku 2010 je pro dovedení dálnice D11 z Prahy až do Hradce Králové reálný termín. Nyní tomu už skoro nikdo nevěří.
V současné době je dálnice zprovozněná k Praskačce, tedy asi tři kilometry před Hradec Králové, ale fakticky až k železniční trati Hradec Králové - Praha. Za ní jsou pole farmářky Ludmily Havránkové z královéhradeckých Plačic, na kterých stát kvůli nedořešené směně pozemků v trase dálnice nesmí stavět. Chybí definitivní rozhodnutí Pozemkového fondu o směně pozemků.

O dálnici rozhodne Pozemkový fond „Paní Havránková souhlasila s návrhem, že za svých 13 hektarů pozemků dostane asi 250 hektarů pozemků. Směna probíhá tak, že každá ze stran připraví podklady ke každému pozemku, který je součástí směny. Každý pozemek musí být toho vlastníka, který do té směny jde. Pak budou pozemky znaleckým posudkem oceněny,“ uvedl mluvčí Pozemkového fondu Michal Bureš.
Vzhledem k tomu, že farmářka by měla získat více pozemků, než stát potřebuje, a jedná se o nestandardní krok, vloni připravovanou směnu posvětila vláda. Havránková by mohla získat za své pozemky v trase dálnice, které jsou vedené jako stavební parcely, několik menších v okolí královéhradeckých Plačic, kde bydlí, a většinu pak západně od obce Smiřice. Podle Bureše by tyto vybrané pozemky neměly ohrozit dostavbu dálnice. Dálnice D11 má totiž pokračovat z Hradce Králové kolem Smiřic do Jaroměře na Náchodsku.

Konečné rozhodnutí o dálnici se opět odkládá „Až budou vyjasněny všechny vlastnické vztahy k pozemkům a další náležitosti, pak bude o směně hlasovat výkonný výbor Pozemkového fondu a nakonec prezídium fondu. K tomu by mohlo dojít někdy v létě. Pokud by rozhodnutí fondu v této věci bylo negativní, pak se celá věc vrátí na začátek. Teď je těžké cokoli předjímat. Bude o tom hlasovat zhruba dvacet lidí,“ vysvětlil Bureš. Ludmila Havránková podle svých slov již veškeré dokumenty potřebné k potvrzení práva na pozemky doložila. „Vše potřebné jsem již Pozemkovému fondu odeslala. To, co jsem měla udělat, je už dávno hotovo. Z mé strany není problém,“ uvedla tento týden Havránková.

Archeologický výzkum?
Další možné zpoždění Silničáři pochybují, že ještě letos se stavbou dálnice významně pokročí. „Čekáme, jak se podaří vyřešit směnu pozemků, kterou má v gesci ministerstvo zemědělství. Pokud Pozemkový fond v létě směnu schválí, tak na konci roku bychom mohli získat stavební povolení. Těžko říci, zda bychom ještě letos začali stavět. Další věcí je předpokládaný archeologický výzkum. Co máme informace, tak v okolí Plačic se očekávají četná naleziště. Už jenom na této věci může stavba nabrat několikaměsíční zpoždění,“ uvedla mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Martina Vápeníková.
Podle ní zatím nehrozí, že by v souvislosti s ekonomickou krizí došlo k seškrtání peněz na dostavbu dálnice D11. Pokračování autostrády přes Hradec Králové do Jaroměře patří mezi priority ministerstva dopravy a také u vedení kraje má značnou podporu.
Mezi priority ve svém volebním období si dostavbu dálnice D11 zvolil i nový hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc, který o tom v lednu diskutoval s prezidentem republiky Václavem Klausem. „Nastínil jsem mu záměry na ekonomický růst našeho regionu. Zmínil jsem se i o problémech, se kterými se Královéhradecký kraj potýká, jako je například nedostavěná dálnice D11,“ uvedl Franc.

Farmářka: Nejsem brzdou dálnice Patnáct let trvalo státu, než se s farmářkou Ludmilou Havránkovou dohodl na výměně pozemků. Spor už přitom mohl být vyřešen před několika měsíci. V září 2007 se na směně v rozsahu, kterou v polovině října 2008 schválila vláda, dohodla farmářka s Ředitelstvím silnic a dálnic. Tehdy se zdálo, že výměně už nic v cestě nestojí.
Obrat nastal poté, co vláda na jaře 2008 návrh zářijové dohody mezi farmářkou a silničáři neschválila. Ministerstvo dopravy tehdy Havránkové za pozemky nabídlo stejnou plochu polností a finanční kompenzaci, protože jí prý ze zákona nemohlo vyhovět.
Havránková s novým návrhem nesouhlasila a vypadalo to, že ji stát začne vyvlastňovat. Statkářka ani poté na novou variantu vypořádání nepřistoupila a stát se opět vrátil k variantě výměny, na kterou v září 2007 kývla. Problému se ujalo ministerstvo zemědělství, potažmo Pozemkový fond.
Státní úředníci v uplynulých patnácti letech opakovaně tvrdili, že dostavbu dálnice blokuje Havránková. „Není to moje vina, že dálnice není. Nikdy jsem nechtěla a ani nechci s pozemky kšeftovat, jen chci na nich hospodařit. Kdybych pozemky chtěla prodat, už bych to dávno udělala. Střídali se u mých dveřích developeři,“ uvedla žena, která pochází ze starého statkářského rodu a jejíž rodina si již vyvlastňování v 50. letech zažila. Už v roce 1992, kdy rodiče Havránkové na okraji krajského města restituovali asi pětašedesát hektarů zemědělské půdy, Havránkovi žádali úřady, aby jim umožnily pozemky, které měla pohltit budoucí dálnice, vyměnit za jiné. „Ignorovali nás a chovali se k nám arogantně,“ uvedla farmářka.

Pokračování dálnice k hranicím je v nedohlednu Z Hradce Králové bude autostráda pokračovat přes Jaroměř a Trutnov na česko-polskou hranici, kde se v prostoru Královec-Lubawka napojí na budoucí polskou rychlostní silnici S3. Do Jaroměře by se mělo začít jezdit do roku 2013. Pokračování dálnice z Jaroměře dál do Polska je však v nedohlednu. Na tento plánovaný úsek nejsou peníze.
Přestože výstavba dálnice D11 byla zahájena již v roce 1978, z celé plánované 154 kilometrové trasy je v současné době hotovo jen 86 km. Dálnice D11 společně s plánovanou rychlostní silnicí R35, která má spojit Liberecký kraj s Moravou, má i celorepublikový význam. Po dokončení úseku R35 mezi Hradcem a Mohelnicí totiž vznikne alternativa k přetížené dálnici D1 z Prahy na Brno.

Stát: Dálnice se staví nejrychleji v historii V současnosti má dálniční síť v České republice 1 056 kilometrů, což je dvojnásobek ke stavu v roce 1989. Tehdy měřila 544 kilometrů. Největší dynamiku zaznamenala její výstavba v posledních dvou letech, kdy bylo uvedeno do provozu 136 kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Dálniční síť dopravní infrastruktury bude kompletní, až dosáhne 2100 kilometrů.

***

* Dálnice D11 v čase 1938 - první plány na výstavbu dálnice D11, u níž se počítalo s napojením na plánovanou dálnici Vídeň - Vratislav; uskutečnění projektu zmařilo vypuknutí druhé světové války 1968 - plány počítaly s ukončením dálnice D11 na křižovatce s dálnicí D35 (silnicí I/35) u Hradce Králové 1978 - zahájena stavba v úseku Praha - Jirny (8,3 km) v šířce 34 metrů (počítalo se s budoucím rozšířením vozovky na dva až tři pruhy) 1984 - otevřen první úsek dálnice D11 z Prahy do Bříství (18 km) 1985 - dálnice končí u Sadské (25 km) 1990 - otevřen úsek do Poděbrad (42 km) 2004 - začíná výstavba úseku Chýšť (68 km) - Osičky (78,9 km) srpen 2004 - začíná se stavět úsek Dobšice (51,7 km) - Chýšť (68 km) 2005 - začíná výstavba úseku Osičky (78,9 km) - Hradec Králové (90,7 km), v provozu je také úsek Dobšice - Chýšť, avšak bez přímé návaznosti na již dokončené úseky dálnice a pouze v polovičním profilu 2006 - dálnice je hotova až k Sedlici, šest kilometrů před Hradcem Králové, kamiony však odbočují z dálnice před Chýští a v Novém Městě u Chlumce nad Cidlinou se napojují na stávající silnici I/11, osobní vozy sjíždějí z dálnice u Sedlice a v Libišanech se napojují na silnici z Kutné Hory do Hradce Králové říjen 2008 - vláda rozhodla o výměně pozemků mezi státem a farmářkou z Hradce Králové-Plačic Ludmilou Havránkovou; je to významný krok k tomu, aby dálnice D 11 mohla pokračovat do Jaroměře na Náchodsku a dál k česko-polské hranici u Královce na Trutnovsku prosinec 2008 - dálnice končí sjezdem z dálnice u Praskačky, nový úsek má zatím dva jízdní pruhy léto 2009 - má padnout definitivní rozhodnutí o dostavbě dálnice D11; v případě, že Pozemkový fond směnu pozemků neschválí, celá věc se vrátí na začátek

 

 

 

04.04.2009 - Vladimír Bílek - Kraj Hradecký - str. 02

Stát pro ně není nejlepším vzorem

 

* K věci

Už půl roku uteklo od schválení směny pozemků mezi státem a farmářkou Havránkovou. Politici tehdy prohlašovali, že se převod uskuteční na jaře.
Úředníci však tvrdí, že jsou teprve v polovině a že to bude až v létě.
Jde to rychle, nebo pomalu? Těžko říci, do pracovního rytmu Pozemkového fondu je těžké proniknout.
Ale vzhledem k tomu, že nedokončená dálnice komplikuje dopravu tisícům kamionů, jež konečný úsek nemohou využívat, brzdí navíc pokračování této dopravní tepny do Jaroměře a tím omezuje rozvoj celého regionu, měla by být směna pro úředníky prioritní záležitostí. Když se ale podíváme do historie dálnice, čas tu zřejmě hraje jen malou roli. Vždyť státu trvalo 15 let, než se o pozemcích dohodl. Jeho úředníci v něm zrovna nemají nejlepší vzor.