05.05.2009 - (hum) - Brno - str. 01

Dálnice do Vídně: ostuda kraje

 

Rakousko chce postavit svoji část silnice do roku 2013

Brno, Mikulov - Jednu mezinárodní ostudu v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice R52 s napojením na rakouskou dálnici už Česká republika utržila. Když vloni na podzim ministr zahraničí Karel Schwarzenberg znemožnil podpis dohody o vzájemném napojení.
Teď se s ostudou vyrovnává Jihomoravský kraj. Rakouská strana oznámila termín dokončení dálnice A5. V roce 2013 ji Rakušané přivedou až k hraničnímu přechodu v Mikulově. U nás se však zatím nekoplo do země. A tak si budou muset řidiči na rychlou a pohodlnou dopravu mezi Brnem a rakouskými hranicemi počkat minimálně o dva roky déle - do roku 2015.
Důvodem jsou dlouholeté kritiky ekologů, kteří s výstavbou nesouhlasí. Mají obavy, že výstavba čtyřproudé rychlostní silnice ohrozí chráněnou přírodu kolem Pálavy. „Navrhujeme ekonomičtější a méně devastující variantu vedoucí přes Břeclav,“ vysvětlil námitky ochránců přírody i lidí, kteří v regionu bydlí, Pavel Černý z Ekologického právního servisu.

Přes Břeclav! Přes Mikulov!
Přípravy R52 provází od počátku řada sporů a žalob. Dosud však ani Nejvyšší správní soud v Brně nerozhodl, zda byl územní plán Břeclavska, ve kterém je koridor R52 vyznačen, schválen podle zákona. Žalobu podalo občanské sdružení Nebojsa, které sdružuje odpůrce silnice z okolí Mikulova, právě prostřednictvím Ekologického právního servisu.
Politici však namítají, že jejich návrh mikulovské varianty je podložený studiemi. „Nechali jsme si vypracovat odborné posudky, tahle varianta je nejvýhodnější,“ tvrdí náměstkyně hejtmana Anna Procházková (ODS). Potřeba výstavby rychlostní silnice podle Procházkové vychází z razantního nárůstu dopravy. Po nové silnici za 10 miliard korun by měla být jízda i bezpečnější. Nyní však silnice R52, která má spojit Brno s Vídní, patří k nejkontroverznějším dopravním stavbám na jihu Moravy.
(Viz Spory... str. C2)

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Brno

 

05.05.2009 - DAGMAR HUMPOLÍKOVÁ - Brno - str. 02

Spory o dálnici k Vídni trvají

 

Jak má vypadat spojnice mezi jihem Moravy a Rakouskem? Stejné otázky, protichůdné odpovědi

Brno - Náměstkyně hejtmana Anna Procházková (ODS) už několikrát veřejně prohlásila, že rychlostní silnice R52 je jejím „žaludečním vředem“. Stavbu prosazuje, je podle ní nezbytná.
Náměstek brněnského primátora Martin Ander (Strana zelených) je jejím oponentem. Společně s dalšími prosazuje variantu, která by rychlostní silnici a napojení na Vídeň vedla přes Břeclav. Spory se táhnou léta. Mezitím Rakušané staví dálnici a blíží se k našim hranicím.

* Co říkáte na rozhodnutí rakouských sousedů, že dostaví dálnici k Mikulovu už v roce 2013?

Procházková: Už dávno jsme jednoznačně deklarovali, že R52 je pro Jihomoravský kraj prioritou. Mezivládní dohoda mezi Rakouskem a Českou republikou o napojení je už podepsaná. Nechápu ekology, proč pořád protestují. Zvláště teď, když Rakušané oznámili, že v roce 2013 budou s dálnicí u našich hranic. Ekologové nám jenom zkomplikovali čerpání peněz na výstavbu ze strukturálních fondů. Ander: Potřeboval bych o tom vědět víc, protože takových tiskových prohlášení Ředitelství silnic a dálnic jsem v poslední době slyšel mnoho. Všechna mluvila o tom, že do roku 2013 budou Rakušané na hranicích a podobně. Všichni soudní lidé ví, že je to naprosto nereálné. Už z finančních důvodů.

* Jsou podle vás námitky ekologů opodstatněné?

Procházková: Některé námitky, ale opravdu jen některé, byly přínosem. Ale většina z nich mi přijde naprosto zavádějící. Přijde mi to spíš jako obstrukce. Prosazují variantu přes Břeclav. Jenže tam má Agentura ochrany přírody a krajiny vyhlásit další chráněnou oblast. Neumím si představit, že by tam někdo povolil čtyřproudý rychlostní obchvat. Vždyť jdou ochránci přírody sami proti sobě. Naprosto tomu nerozumím. Navíc zpochybnili studii, kterou zpracovala renomovaná firma. Ander: Ty připomínky jsou velmi důležité, protože jsou to námitky lidí, kteří v té oblasti žijí a s tou případnou stavbou tam budou muset také žít další desítky let. Rozhodně bych je nebral na lehkou váhu. Ukazuje se například i spousta nedomyšlených komplikací. Například že přes Nové Mlýny se bude muset stavět speciální hráz. To je další obrovský zásah do krajiny. To a další věci mikulovskou variantu značně prodražují. Přitom propojení s Břeclaví by bylo výrazně levnější, kratší a bez komplikací. Protože ve velké míře by šla silnice v trase obchvatu Břeclavi, který se stejně musí postavit.

* Jaké je podle vás řešení situace?

Procházková: Požádáme znovu o územní rozhodnutí. Proti tomu původnímu se ekologové odvolali a podali stížnost na ministerstvo životního prostředí. Teď se pracuje na výjimce, která zápis do územního plánu umožní. Jedna už byla odsouhlasena, týká se chráněné krajinné oblasti Pálava. Doufám, že územní rozhodnutí bude konečně vydané a bude se moci požádat o stavební povolení. Ander: Řešením je kompromisní varianta propojení do Rakouska z Břeclavi. Od dálnice D2 k česko-rakouským hranicím. Kraj jde ale stále tou svou jednou jedinou cestou - mikulovskou - za každou cenu. Po právní stránce to ale nemá dořešeno.

* Jak podle vás rozhodne Nejvyšší správní soud? Ten řeší stížnost ekologů proti územnímu plánu, který má stavbu umožnit.

Procházková: Doufám, že dobře, protože si nejsem vědoma ničeho, co bychom porušili. To bylo tak hlídané projednávání, konzultované se všemi příslušnými rezorty, aby všechny postupy byly v pořádku, že si vůbec nepřipouštím, že jsmemohli udělat nějakou chybu. Ander: To je v celé záležitosti dost podstatné, jak rozhodne soud. To, že někdo tvrdí, že silnice stejně nakonec bude, je pouhým názorem jednoho člověka. Je třeba vyčkat rozhodnutí soudu. Protože existuje vážné podezření, že došlo k porušení zákona. Podle mě je třeba brát v úvahu i názory obcí. Tam nadšení z výstavby dálnice v blízkosti vinic pod Pálavou lidé nemají.

* Postaví se tedy nakonec silnice, která řidiče navede na rakouskou dálnici?

Procházková: Rozhodně ji budu dál prosazovat. Ander: To lze těžko odhadovat. Pokud kraj a Ředitelství silnic a dálnic, které je hlavním investorem, nepovedou otevřené jednání s ekology a se starosty dotčených obcí a budou za každou cenu prosazovat mikulovskou variantu, tak se obávám, že stavba se potáhne. Ale termíny se rozhodně dodržet nepodaří.

Neshodnou se krajská radní a ekolog

Anna Procházková - náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje už léta prosazuje výstavbu rychlostní silnice R52 z Brna do Mikulova. Podle ní odlehčí husté dopravě na stávající silnici. Martin Ander - náměstek primátora Brna a člen předsednictva krajské organizace Strany zelených je naopak nejtvrdším zastáncem ekologů a lidí, jež se stavbou nesouhlasí.

Více o situaci kolem stavby rychlostní silnice R52 na brno.idnes.cz

 

07.05.2009 - Jižní Morava - str. 04

Blokovat spojení k Vídni? Nesmysl

 

Z BRNO. IDNES. CZ

Z diskuse k článku Spor o dálnici k Vídni. Krajská radní a ekolog se neshodnou Já nějak nechápu tu zabedněnost „ekologů“, kteří nechápou, že při té břeclavské variantě by se přivedla silnice na česko-rakouské hranice, ale rakouská strana by v tom nepokračovala. Ten rakouský spěch se stavbou A5 na české hranice k Mikulovu není motivován touhou po rychlém spojení s ČR, ale tím, aby se ulevilo provozu přes dolnorakouské obce, jejichž středem dnes projíždějí stovky kamionů denně. To, že by rakouská strana vedla dálnici na Břeclav, je naprosto nereálné, protože by musela být vedena rakouskou klidovou a lázeňskou oblastí. A A5 se staví zejména proto, aby se této oblasti dopravně odlehčilo. shorter
Takže jak to dopadne: ekologové budou protestovat, v roce 2013 bude rakouská část spojnice Brno-Vídeň končit na hranicích, veškerý provoz až k Pohořelicím pojede po obyčejné jedničce, kde se z ní zas stane R.
„Ekologové“ se budou bít v prsa, že to u Mikulova ubránili, a Morava bude mít svou D8.

MychalB

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava