12.05.2004 - Ondřej Kinkor - str. 02
 
Informace ušetří nervy řidičům

 

Aktuální zprávy o situaci na silnici lze získat z rádia, televize i mobilního telefonu

Už se vám přihodilo, že jste včas nedorazili na místo určení kvůli dopravní zácpě, havárii, špatně značené uzavírce či špatnému počasí? To většinou bývá okamžik, kdy se řidič zlobí, že nebyl o průjezdnosti problematického úseku včas informován

Podle veřejného průzkumu z konce loňského roku přes 80 procent řidičů připouští, že kvalitní informace mají vliv na bezpečnost a plynulost jízdy na silnicích. Navíc téměř třetina uvedla, že dopravní zpravodajství vyhledává každý den. I to byl jeden z podnětů myšlenky na vznik Jednotného systému dopravního zpravodajství a Národního dopravního informačního střediska (NTIC). Úkolem jeho zaměstnanců bude sbírat, ověřovat a distribuovat dopravní informace médiím v celé republice tak, aby se co nejrychleji dostaly přímo k řidičům. Podobnou činnost už sice dělají oba automotokluby - ÚAMK a ABA, ale podle autora projektu na vznik NTIC Jaroslava Zváry je třeba, aby komplexní zajišťování dopravních informací probíhalo pod záštitou státu. "Tento systém je v zemích západní Evropy běžný. Osmdesát procent informací, které se u nás objevují v médiích, pochází z hlášení řidičů, kteří projíždějí okolo nehody a zavolají třeba do rádia. Jejich ochota je chvályhodná, ale tyto informace nejsou vždy plnohodnotné. Zbývajících dvacet procent pokryje ABA a ÚAMK," říká Zvára.

Zelená pro informační středisko

Národní dopravní informační středisko už několik měsíců funguje ve zkušebním provozu. Na činnosti střediska se kromě policie budou podílet například hasičské záchranné sbory, Ředitelství silnic a dálnic, městské policie nebo Český hydrometeorologický ústav. "Není v plánu vznik dalšího úřadu, spíše propojení stávajících informací a koordinace činností všech subjektů, které se na poskytování dopravních informací do jednotného systému mohou podílet. Ve středisku bude pracovat deset až patnáct zaměstnanců a předpokládané náklady odhadujeme okolo šesti milionů korun ročně," tvrdí Jaroslav Zvára. Výsledky zkušebního provozu NTIC budou známy po jeho skončení letos na podzim.

Vede Český rozhlas

I v současnosti mají řidiči poměrně dost informací o průjezdnosti vozovek, jen vědět, kde je najít. Pro většinu jsou nejsnáze dosažitelné na celoplošných a regionálních rozhlasových stanicích. V této oblasti má nejdelší tradici veřejnoprávní Český rozhlas, který prostřednictvím pořadu Zelená vlna o dopravní situaci motoristy pravidelně informuje už tři desetiletí. Podle internetových stránek Českého rozhlasu je hlavním zdrojem informací Centrum dopravních informací Policie ČR (CDI), které poskytuje aktuální zprávy z provozu na dálnicích a silnicích v celé České republice a na hlavních komunikacích v Praze, informace o uzavírkách a jiných dopravních omezeních. Moderátoři rádia navíc čtyřikrát denně přinášejí přehled o čekacích dobách na hraničních přechodech.

Nejen Zelená vlna

Kromě Českého rozhlasu se z celoplošných rozhlasových stanic věnuje dopravní situaci ještě rádio Impuls. Pokud ani jeden z těchto programů není vaším oblíbeným, pak nezbývá než se spolehnout na desítky lokálních rádiových stanic. Šíře jimi podávaných informací však málokdy překračuje rámec jejich často omezeného dosahu. Jedním z nich je i pražské rádio Info, v jehož vysílání se pravidelně objevují údaje o hustotě provozu, místech dopravních nehod nebo i cenách pohonných hmot na území hlavního města. "V autě většinou poslouchám jen muziku, ale když jednou za čas jedu do Prahy, naladím dopravní zpravodajství. Člověk pak má šanci se vyhnout tradičně problematickým místům, díky čemuž ušetří desítky minut," říká Petr Štíbr z Rakovníka. Podobně se chová mnoho řidičů.

Televize jen ráno

Pokud dáváte přednost informacím z televizní obrazovky, nezbývá než si přivstat a zapnout ranní vysílání České televize, případně televize Nova. "Česká televize nabízí aktuální dopravní zpravodajství pouze v pořadu Dobré ráno, a to každý všední den po zpravodajské relaci. Dále pak na našich webových stránkách a na stránkách teletextu," informuje tiskový mluvčí České televize Martin Krafl. Stejný model nabízí i televize Nova.

Nové možnosti přibývají

Novinkou posledních týdnů je šíření čerstvých informací o dopravě na celém území republiky formou SMS zpráv na displeje mobilních telefonů. Za tuto službu nabízenou asistenční službou ABA je nutno si připlatit. Za 30 korun lze získat "předplatné" na pět, případně osm SMS zpráv s dopravními informacemi. "Řidiči si sami mohou stanovit dobu i trasu, z níž chtějí informace dostávat. Budou vědět jen to, co se děje po silnicích, po nichž právě jedou. Nebude je obtěžovat nic, co si nepřejí," vysvětlil výhody tohoto systému Roman Schwanzer z firmy Konzulta, která tuto službu společně s asistenční službou ABA zavedla. Pokud se chcete o situaci na silnicích informovat v pohodlí domova či kanceláře, jednou z nejsnazších cest je internet. Propracované a aktualizované stránky nabízí například ÚAMK a ABA. Jednou z výhod organizace ÚAMK je její napojení na mezinárodní centrum dopravních informací ERIC3000, což umožňuje přinášet dopravní zprávy z 22 evropských zemí. Oba automotokluby řidiče informují samozřejmě i prostřednictvím svých "call center".

A co policie?

Jako další zdroj médiím a posléze řidičům slouží Centrum dopravních informací Policie ČR. To však v minulém roce ze sta nehod zaznamenalo v průměru jen dvě. "Policie tyto informace navíc předává pouze Českému rozhlasu, který je poskytuje dalším rádiím. Je to pozůstatek z doby, kdy komerční rádia ještě nebyla. To by nyní mělo skončit. Problémem je i technické vybavení naší policie. Mezi médii a policií například chybí přímé spojení," vysvětluje Jaroslav Zvára. To připouští i Petr Pavel ze sekce informací dopravní policie: "Technické vybavení je problém. Například naši kolegové v Německu mají na exponovaných místech, kde se často tvoří zácpy, umístěna čidla, která na její vznik ihned upozorní. To my si nemůžeme dovolit."

***

Zprávy na internetu

www.uamk.cz
www.aba.cz
www.ntic.cz
www.rsd.cz
www.mdcr.cz
www.mvcr.cz

Kde naleznete dopravní informace

* ranní vysílání TV Nova a České televize
* rozhlasové stanice v průběhu celého dne
* internetové stránky institucí a autoklubů
* call centra ABA (tel.: 251 028 173) a ÚAMK (tel.: 1230)