PROČ SE NESTAVĚJÍ JENOM DÁLNICE ?


Každého jednou určitě napadla otázka, proč se nestavějí jenom dálnice, ale i silnice pro motorová vozidla? Vždyť jsou téměř stejné?

Jenže, jak už dnes mnozí víme, rozdíl mezi dálnicemi a rychlostními silnicemi je podstatně větší, než se na první pohled zdá. Dokonce je tak obrovský, že se opravdu vyplatí stavět raději rychlostní silnice než jenom dálnice. Takový přepych si snad mohou dovolit pouze malé rovinaté země s velkým dopravním zatížením. Proto většina zemí staví dálnice pouze na nejzatíženějších, většinou mezinárodních tazích a pro rychlé spojení mezi městy a regiony staví levnější rychlostní silnice.

Proč jsou rychlostní silnice levnější?

Důvodů je více, ovšem stačí vyjmenovat ty nejpodstatnější. Dálnice mají u nás nyní standardní šířku 27,5 metru, kdežto rychlostní silnice jen 24,5. Už tento třímetrový rozdíl však znamená úspory desítek i stovek milionů. Na každém kilometrovém úseku rychlostní silnice je to oproti dálnici 3000 m2, které se nemusí bagrovat, hutnit, betonovat, asfaltovat a hlavně vykupovat. Rychlostní silnice také nemusí mít stejný betonový podklad jako dálnice, což jsou další uspořené peníze. Obrovský finanční rozdíl rovněž činí nižší nároky na vedení trasy, tedy na zatáčky a stoupání. Dálnice musí vést příměji a s mírnějšími sklony, proto má výstavba dálnice větší rozsah zemních prací, kdy je nutné hloubit hlubší zářezy, sypat vyšší náspy apod. Naopak rychlostní silnice se spokojí i s tvrdšími podmínkami. To je tedy několik hlavních důvodů, proč se téměř nikde nestavějí jenom dálnice.

V České republice jsou nyní plánovány dálnice z vnitrozemí do šesti směrů. Všechny naše dálnice vedou výhradně do zahraničí (kromě D1, která je nesmyslně přímo propojena s D47). Tedy jsou stavěny pouze tam, kde je očekáváno nejvyšší tranzitní zatížení. Na ostatních tazích a k propojení regionů jsou potom stavěny jen rychlostní silnice. Ovšem i doprava se mění a tak i v naší zemi je možné, že jednou budou některé rychlostní silnice upraveny na dálnice. Podobně jako se to děje v dalších evropských zemích, např. v Řecku a Litvě.


autor © Jan Slovík , 15. prosince 2002.

poslední změny na stránce: 31. března 2005