CO JE DÁLNICE A CO SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA ?

Na silnicích pro motorová vozidla se řidič může oproti dálnicím setkat s několika odlišnostmi. Některé jsou viditelné již při vjezdu, některé jsou méně patrné a některých odchylek si řidič všimne až v krajní nouzi.

Už při vjíždění na silnici pro motorová vozidla si řidič musí dávat velký pozor, zda-li je vůbec nájezd vybaven připojovacím pruhem. Za prudkou zatáčkou se totiž může objevit příčná čára a stopka. Ta v lepším případě řidiče donutí úplně zastavit. Horší to bývá, pokud tam stopka není a řidič chybějící připojovací pruh zaregistruje až v poslední chvíli. To už může být pod koly kamionu, který nemá kam uhnout neboť se vjíždí přímo do průběžného jízdního pruhu. Tato místa bývají nebezpečná a na nových úsecích se již vždy staví připojovací pruh. I tak podobné nájezdy můžete často vidět u výjezdů od čerpacích stanic a odpočívek. Pak řidič musí počítat s tím, že musí vyvinout včas takovou rychlost, aby do něho ze zadu nenabourala rychle jedoucí vozidla. Doporučuje se proto vjíždět na takovém místě až pokud bude přijíždějící vozidlo maximálně vzdáleno, nejlépe dává-li najevo, že o nás ví (např. uhne do druhého pruhu). Při nájezdu se musí počítat také s tím, že vozidlo jedoucí po hlavní rychlostí 130 km/hod. bude za zády během několik sekund a proto by se mělo na podobném nájezdu najíždět až v době, kdy bude volný předjížděcí pruh a řidič kterému se vjede do cesty tak bude případně moci včas uhnout.

Po najetí na silnicí pro motorová vozidla si hned všimneme, že odstavný pruh bývá mnohem užší než na dálnici. Porouchaný kamion tak může celou polovinou zasahovat do jízdního pruhu, s čímž musíme počítat. Mnohem horší to však bývá na starších úsecích rychlostních silnic, kde odstavné pruhy často vůbec nejsou. Vedle jízdního pruhu pak bývá často jen úzký trávník, či už přímo svodidla. Porouchané vozidlo potom musí stát v jízdním pruhu dokonce celé. Proto musí řidiči jedoucí po silnicích pro motorová vozidla a hlavně na starších úsecích dávat velký pozor, aby nenarazili do stojícího vozidla.

Čeho si během jízdy po silnici pro motorová vozidla řidič později všimne, jsou i rozměry samotných jízdních pruhů. Ty jsou totiž oproti dálnici méně široké. Samotné jízdě tento detail tolik nevadí, ovšem může se stát nepříjemným, pokud se navzájem předjíždí dva kamiony.

Také středový dělící pás je oproti dálnici nepatrně užší. Na dálnicích bývá vedle levého pruhu ještě kousek zpevněné asfaltové krajnice, trávníček a svodidla. Ovšem na silnicích pro motorová vozidla se může stát, že vedle levého pruhu je již rovnou obrubník a na něm svodidla. Proto musí dát předjíždějící řidič pozor na dvě věci, při kterých musí pevněji držet řízení než na dálnici. Pokud by vybočil z jízdního pruhu, může vjet přímo do svodidel nebo žlabu k odtoku vody. S nechtěným vybočením musí počítat hlavně řidiči osobních vozidel, kterým hrozí kvůli méně širokému středovému pásu tlaková vlna od projíždějícího kamionu.

Další odlišnosti oproti dálnicím si řidič zase všimne až po dosažení maximálních povolených rychlostí. Silnice pro motorová vozidla totiž nejsou stavěny s tak velkými poloměry zatáček a mírnými přechody mezi stoupáním a klesáním. Proto řidič jedoucí vyšší rychlostí nemá tak velký rozhled jako na dálnici a musí proto počítat s tím, že by nemusel včas zastavit před překážkou, skrývající se za zatáčkou nebo za hřebenem při stoupání.


DÁLNICE SILNICE PRO MOTOROVÁ VOZIDLA
   
Rychlost mimo obec. 130 km/hod.  130 km/hod.
Rychlost v obci. 80 km/hod. 80 km/hod.
Výhled a horizont. Dálnice musí být stavěny tak, aby při max. povolené rychlosti měl řidič dostatečný výhled na takovou vzdálenost, aby stačil včas zastavit. Oproti dálnicím je výhled do zatáček a na horizont kratší. Řidič musí přizpůsobit rychlost tak, aby stačil včas zastavit.
Křižovatky. Vždy musí být mimoúrovňové. Oproti dálnicím se zde teoreticky mohou vyskytovat i klasické úrovňové křižovatky, ale prakticky se naštěstí žádná taková křižovatka na českých silnicích pro motorová vozidla nevyskytuje. Pokud taková křižovatka na nějaké silnici dálničního typu je, není komunikace zařazena mezi silnice pro motorová vozidla.
Nájezdy. Vždy musí být dostatečně dlouhý připojovací pruh. Připojovací pruh bývá kratší nebo dokonce nemusí být vůbec. Vozidlo pak musí dát přednost a zařadit se přímo do průběžného pruhu. Tato místa bývají nebezpečná neboť si řidič často až v poslední chvíli všimne, že zde připojovací pruh není a již nestačí zabrzdit. Proto jsou podobné nájezdy označovány stopkou. Na nových úsecích se již budují vždy připojovací pruhy.
Výjezdy. Výjezdy vždy podle parametrů. Výjezd může být i prudce do zatáčky. Oproti výjezdům z dálnic musí řidič na těchto výjezdech více snížit rychlost.
Zatáčky. Vždy musí být dodrženy rychlostní parametry pro daný typ terénu. Oproti dálnici zde mohou být prudší zatáčky, ve kterých není možné bezpečné projetí max. povolenou rychlostí.
Stoupání a klesání. Vždy musí být dodrženy parametry pro daný typ terénu. Oproti dálnici mohou být prudší stoupání a klesání.
Přídavný pruh pro pomalá vozidla nebo další předjížděcí pruh. V dlouhých stoupáních musí být vždy přidán ještě jeden jízdní pruh. Buď pravý pro pomalá vozidla anebo druhý levý předjížděcí pruh. Přídavné pruhy být ve stoupáních nemusí.
Odstavný pruh. Vždy musí být široký odstavný pruh v parametrech dálnice. Výjimkou jsou pouze podjezdy, mosty a tunely. Také v místech kde je přídavný pruh pro pomalá vozidla odstavný pruh nebývá. Oproti dálnici nemusí být odstavný pruh tak široký. Na starších úsecích dokonce nebývá vůbec. Na to musí dávat řidiči pozor a počítat s tím, že odstavený kamion může zasahovat do vozovky a kde odstavný pruh není, mohou stát odstavená vozidla přímo v jízdním pruhu !
Jízdní pruhy. Vždy široké dle mezinárodních parametrů. Oproti dálnici podstatně užší.
Střední dělící pás. Vždy široký podle dálničních parametrů. V každém směru musí být svodidla. Oproti dálnici může být užší a bez trávníku. Kvůli menším pásům jsou tak protijedoucí vozidla blíže k sobě a řidiči musí počítat s velkým vztlakem vzduchu, hlavně od protijedoucího kamionu ! Na starších úsecích ještě dokonce nemusí být svodidla !
Levá krajnice. Musí být široká dle dálničních parametrů. Oproti dálnicí nemusí levá krajnice vůbec být. Ihned za okrajem vozovky (za bílou čárou) mohou být svodidla, obrubník nebo trávník !
   

autor © Jan Slovík , 15. července 2002.
celý článek přepracován a doplněn o nová fakta 20. července 2002.

poslední změny na stránce: 31. března 2005