CO ZNAMENÁ SLOVO DÁLNICE?


Termín "dálnice" vznikl ve třicátých letech 20. století, v době kdy se dlouho hledalo jednotné označení pro tento typ komunikace.

Vznik názvu provázely obdobné problémy jako při hledání jednotného jednoslovného názvu pro Českou republiku. Stejně jako Česká republika nutně potřebovala jednoduché označení, tak i pro tehdy nový typ rychlostní komunikace bylo nutné přidělit patřičný jednoslovný název.

Když se poprvé začalo o její výstavbě u nás poprvé mluvit, každý označoval rychlostní komunikaci jinak. Nejčastěji bylo používáno počeštěného italského označení "autostráda", běžně se však objevovaly v tisku i názvy "autodráha, automobilová silnice, národní silnice", či "dálková silnice" a další. Nejednotnost v označování totožné komunikace přinášela velké problémy. V běžném hovoru i médiích věděl každý o jakou stavbu se jedná, ale totální zmatky nastaly, když se začalo s projektem a každá firma pojmenovala své stavební plány jinak.

Až jednou právě nad výkresy budoucí trasy napadlo inženýra Karla Chmela, jednoho z projektantů, nové jméno - "dálnice". Vlastně jde o zkratku dvou slov "dálková silnice". Označení bylo jednoduché, jednoslovné, české a každého hned napadne, co znamená. Zřejmě proto si nový název získal tak velkou oblibu, že zdomácněl ještě dříve, než vůbec byly postaveny první dálniční kilometry.

Odborníci na český pravopis zpočátku protestovali. Nový název se jim nezdál vhodný, podobně jako po rozpadu Československa název "Česko", ale lidé si na nový název tak rychle zvykli, že nám dnes vůbec nepřipadá zvláštní a berou jej za stejnou samozřejmost jako slovo "silnice". I to bylo tehdy úplnou novinkou.

Jediný stát, či spíše jediná řeč, která pojem "dálnice" z češtiny převzala je slovenština. Samozřejmě hlavně kvůli tehdejšímu společnému státu. Ve stejné době tak vzniklo i slovenské označení "diaľnica".


autor © Jan Slovík , 20. srpna 2002.

poslední změny na stránce: 31. března 2005