CO ZNAMENÁ SLOVO SILNICE?


Jistě není náhodou, že u "dálnice" si každý dokáže představit, co to slovo asi tak znamená. I když neví jak a kdy vzniklo, s určitostí každý odpoví, že je to dálková silnice nebo silnice vedoucí daleko. Ale co je to "silnice" ví jen málokdo.

I toto slovo vzniklo uměle avšak oproti dálnici o celých pět staletí dříve. Ještě v první pol. 14. století se neřeklo komunikacím jinak než cesty, stezky a pěšiny. Kvůli jejich bídnému stavu se ani jinak nazývat nemohly. O cesty se téměř nikdo nestaral a tak byly plné výmolů, bláta a kamení. Jedinou starostí bylo spíše to, aby se v houštinách podél cest neskrývali loupežníci a tak se namísto oprav pouze nařizovalo klestit vše podél cest. Až teprve Karel IV. si uvědomil, že jen po dobré cestě budou do země jezdit kupci, obchodníci a řemeslníci. Proto nařídil dbát o cesty a zlepšit stav vozovek. Začalo se také s postupnou přestavbou cest, které byly rozšířeny tak, aby se na nich již snadno vyhnuly dva vozy. Rovněž byly na cestách budovány příkopy na odvod vody a brody přes potoky a menší řeky nahrazovány dřevěnými a kamennými mosty. Hlavně však vozovka byla na zemských stezkách zesílena a tak zřejmě právě proto se těmto novým "silným cestám" začalo zkráceně říkat "silnice.


autor © Jan Slovík , 20. srpna 2002.

poslední změny na stránce: 31. března 2005