DÁLNICE - pro a protiPROTI DÁLNICÍM

vyznacny bod

Dálnice jsou nezahojitelnou jizvou v krajině. Kvůli své šířce, třikrát a někde i vícekrát překračující šířku klasické silnice, jsou dálnice betonovým hadem, plížícím se bez přestávky stovky kilometrů v původně neporušené krajině. Kvůli dálnicím jsou budovány vysoké náspy, hluboké zářezy, vysoké mosty, dlouhé estakády a rozsáhlé křižovatky. Toto vše přetváří a mění původní přírodní ráz.

Dálnice jsou nepřirozenou a nepřekonatelnou bariérou. Stavba dálnice vytváří v dosud volném prostoru překážku, kterou již není možné volně překonat. Širokou betonovou magistrálu nemohou přecházet lidé ani zvířata. K jejímu překonání je nutné používat určená místa, jako jsou podchody nebo nadchody.

Dálnice jsou zdrojem hluku, prachu a výfukových plynů. Pokud vede dálnice v blízkosti lidských obydlí, rekreačních středisek, či chráněných přírodních oblastí, pak dálnice znehodnocuje vše kolem sebe. Kvůli hluku se musí budovat protihlukové bariéry, jinak je život vedle ní nesnesitelný. Výfukové plyny přinášejí okolním obyvatelům riziko závažných chorob a prašné prostředí.

autor © Jan Slovík , 14. července 2002.


Děti země

(ekologické sdružení, dohlížející i na výstavbu dálnic)

http://detizeme.cz/

Informační stránka k obchvatu Plzně

(stránky o výstavbě a problematice dálničního obchvatu Plzně)

http://www.obchvat.cz/

Občanské sdružení za šetrnou dopravu

(stránky o výstavbě a problematice dálnice D11)

http://doprava.ecn.cz/Setrna_doprava.php3

D3 - Informace o výstavbě dálnice D3 (Arnika)

(stránky o výstavbě a problematice dálnice D3)

http://d3.arnika.org/

R43

(stránky o výstavbě a problematice rychlostní komunikaci R43)

http://r43.ecn.cz/

 

Brněnský dopravní okruh

(stránky zabývající se výstavbou a problematikou brněnského dopravního okruhu)

http://bdk.ecn.cz/


poslední změny na stránce: 01. května 2005