Rychlostnice R3
  Kaplická rychlostnice
  Velešín - Kaplice - Dolní Dvořiště,státní hranice (A)
 R3 má levně nahradit příhraniční úsek dálnice D3.

Rychlostní silnice R3 měla být původně pokračováním dálnice D3 z Prahy přes České Budějovice až na hranice s Rakouskem. Bohužel ke konci 90. let vláda připravila úspornější verzi trasy způsobem, že od Českých Budějovic až na hranice povede jenom rychlostní silnice R3. Je možné, že během výstavby dálnice D3 zase jiná vláda tento úmysl přehodnotí a dálnice bude dostavěna tak, jak měla být původně.

Zatím však zůstává v platnosti rozhodnutí o výstavbě rychlostní silnice R3. Ta měla nejprve volně navázat na dálnici D3 severně od Budějovic, u obce Úsilné. Zde se buduje MÚK se čtyřproudovou silnicí I/34, tvořící severní obchvat Českých Budějovic. Po roce 2000 však byl začátek R3 posunut až za Budějovice, k obci Třebonín u Velešína. Zároveň až sem tedy byla prodloužena i dálnice D3, která nyní bude končit u odbočky do Českého Krumlova. Aniž by to řidič nějak moc poznal, prostě by se najednou ocitl na trochu užší a klikatější rychlostnici.

Kromě toho, že byla dálnice D3 prodloužena o další úsek za Úsilným, měl tento úsek původně končit u Krasejovky a ne až u Třebonína. R3 odtud bude namísto dálnice pokračovat dále až do Dolního Dvořiště, ke státním hranicím s Rakouskem. Právě u Dolního Dvořiště je zatím jediný zprovozněný úsek R3. Úsek měří asi 2 km a byl vybudován přednostně, aby odklonil tranzitní dopravu vedoucí Dvořištěm. Tento obchvat obce je zatím jen v polovičním profilu a není ani veden jako silnice pro motorová vozidla. Na jižním konci je úsek prozatím sveden ke starému hraničnímu přechodu neboť nový bude vybudován až se stavbou rakouského úseku dálnice A7, či její levnější náhražky.

Žádný skutečný úsek v plném parametru R3 zatím nemá a musí být teprve vybudován. Že už nyní je na stavbu pozdě dokazuje pomníček u Nažidel, kde v roce 2003 zahynulo při nehodě patrového autobusu 19 lidí a desítky dalších jich bylo těžce zraněno.

Stavba R3 bude rozdělena na tři části a stavět se začne v roce 2007 směrem od Českých Budějovic. Jsou však velké obavy, že zahájení stavby se o několik let opozdí a pravděpodobně se také nejprve bude stavět vše jen v polovičním profilu a až později bude celá silnice rozšířena. U Třebonína, kde bude končit dálnice D3 bude společně s křižovatkou vybudován i přivaděč a vlastně i přeložka silnice I/39 do Českého Krumlova. Na této MÚK bude R3 začínat a pak bude trasa pokračovat západně od současné silnice I/3 okolo Velešína, Netřebic a Kaplice. U kaplického nádraží bude jedna křižovatka se silnicí II/157 (MÚK Střítež) a další křižovatka bude přímo u Kaplice.

Od Kaplice až za Nažidla bude R3 téměř sledovat současnou silnici, či její těleso dokonce použije. V úseku od Suchdola za Dolní Dvořiště pak bude stačit už jen přistavět druhou polovinu tělesa, neboť polovina už tu stojí. Ke hraniční čáře pak zbývá dostavět jen několik set metrů a křižovatku se silnicí II/163 (MÚK Dolní Dvořiště).

Nakonec však záleží na rakouské straně, kdy hodlá vybudovat pokračování trasy na svém území. Do té doby bude používán starý hraniční přechod, k němuž je obchvat dosti násilně a nebezpečně sveden prudkou zatáčkou. Jelikož v době výstavby této části R3 už bude platit volný přechod hranic a hraniční kontroly budou v rámci EU zrušeny, nebude již nutné stavět rozsáhlý areál. Zřejmě postačí postavit dálnici ve volném směru bez omezení rychlosti a k případným výjimečným kontrolám udělat jen odbočky.

Na naší českou R3 by měla na rakouské straně navazovat obdobná silnice dálničního typu. Původně i Rakušané plánovali, že k naší hranici prodlouží dálnici A7, končící dnes kousek za Lincem (Linz). Ale nakonec stejně jako naše vláda rozhodli, že namísto dálnice povede k hraničnímu přechodu jen rychlostní silnice S10. I to je však úspěch neboť z počátku Rakousko nechtělo v žádném prodlužování svých dálnic a rychlostních silnic vůbec pokračovat a k východoevropským zemím už vůbec ne. Bohužel zatím nelze určit, kdy bude rakouské dálniční spojení dokončeno.

autor © Jan Slovík , 2. ledna 2002.
článek doplněn o nová fakta 5. května 2005.

 km    
 25 Délka po dokončení Celková délka dálnice po jejím plánovaném dokončení.
 0 V provozu - D nebo R Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou zařazeny do kategorie "dálnice" nebo "silnice pro motorová vozidla".
 0 V provozu - 4 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou sice postaveny v plném profilu (4 pruhy), ale nejsou zatím ještě dálnicí nebo silnicí pro motorová vozidla. Dočasně jsou pouze čtyřproudovou silnicí I. třídy.
 1,6 V provozu - 2 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou postaveny v polovičním profilu (2 pruhy) a dočasně jsou pouze silnicí I. třídy.
 0 Rozestavěno Celková délka všech úseků, které jsou nyní budovány.
 23,4 Plánováno Celková délka všech úseků, které jsou plánovány, připravují se pro ně nebo již jsou vydány územní rozhodnutí apod..  
 25 (prodl.D3) Uvažováno Celková délka všech uvažovaných úseků, které by mohly být navrženy pro další možné prodloužení dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Rozestavěné a připravované úseky:

Stavba Km Úsek Kategorie Výstavba Provoz Stav přípravy
0311 13,8 Třebonín - Kaplice R26,5 2007 ? Zpracována dokumentace EIA (v r. 2001 předložena na MŽP ČR).

Čeká se na schválení ÚP VÚC Českokrumlovska a na stanovisko MŽP ČR k dokumentaci EIA.

0312/1 5,3 Kaplice-nádraží - Nažidla R26,5 2008 ?

Zpracována dokumentace EIA (v r. 2001 předložena na MŽP ČR).

0312/2 5,9 Nažidla - státní hranice (A) R26,5 2008 ? 1,6 km na obchvatu Dolního Dvořiště je již v provozu v pol. profilu. Zatím jen jako silnice I. třídy .č 3

Zpracována dokumentace EIA (v r. 2001 předložena na MŽP ČR).

zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 


 

D3 - Informace o výstavbě dálnice D3

http://d3.arnika.org/


poslední změny na stránce: 12. února 2008