Rychlostnice R5
  Radlická radiála (Rozvadovská spojka)
  Zlíchov (Lihovar) - Radlice - Jinonice - Stodůlky - Zličín - Třebonice
 R5 má propojit dálnici D5 s Městským okruhem v Praze.

Rychlostní silnice R5 vznikla jako přeložka silnice I/5, která původně procházela pražskou městskou částí Zličín. R5 byla stavěna ve stejnou dobu jako první úsek dálnice D5, na níž R5 volně navazuje. Zatímco ale dálnice D5 byla dokončena, R5 si na své dokončení ještě několik let počká. Jediné, co se u této rychlostní silnice po dokončení prvního úseku udělalo, bylo to, že bylo zrušeno její číslo. Podobně jako u všech ostatních silnic první třídy, procházejících hlavním městem. R pětce se proto rozporuplně říká Rozvadovská spojka anebo Radlická radiála. Rozvadovská proto, že spojuje Prahu s dálnicí do Rozvadova. A Radlickou radiálou teprve plnohodnotně bude, až se dokončí její zbývající část až do Radlic.

První a bohužel zase zatím jediný čtyřkilometrový úsek rychlostní silnice R5 byl vybudován na území Prahy. Tam v Třebonicích volně navazuje na dálnici D5 do Plzně. V Třebonicích, na konci dálnice D5 ve směru od Plzně, sjíždí tranzitní doprava na rychlostní okruh R1 okolo Prahy. Ale motoristé cestující do centra mohou pokračovat přímo a po pětikilometrové R5 projet kolem Stodůlek do Nových Butovic. Tady R5 zatím končí a veškerá doprava je po přivaděči svedena do Motola - na starou silnici I/5. Po ní se pak musí dojet až na Smíchov.

V budoucnu bude R5 prodloužena o další a zároveň poslední úsek přes Jinonice a Radlice. Tím dojde k odklonu dopravy ze staré Plzeňské silnice přes Košíře. Mezi Radlicemi a jižním koncem smíchovského nádraží bude vybudován tunel, čímž dojde k odklonu dopravy i ze staré silnice přes Radlice. Na konci tunelu, poblíž Lihovaru vznikne křižovatka s Městským okruhem (MO).

Necelých šest kilometrů silnice, které je potřebné postavit, aby byla R5 kompletní, se však zatím stavět nemůže. Není to však výjimečně kvůli financím, ale kvůli nedokončeným pražským okruhům. Hlavně kvůli chybějícímu vnějšímu Pražskému okruhu R1, který by měl správně odklánět tranzitní dopravu úplně mimo město. A dokud nebude okruh postaven, nemůže být dostavěna ani Radlická radiála R5. Řidičům by totiž po ní bylo umožněno zkrátit si cestu k Barrandovskému mostu a nechtělo by se jim aplikovat složitou a zdlouhavou zajížďku přes Barrandovské sídliště. R5 by vytvořila přímé, krátké a pohodlné spojení dálnice D5 s Jižní spojkou, což je v tuto chvíli silně nežádoucí.

U Městského okruhu má R5 končit, ale možná bude ještě protažena až k čtyřpruhové Strakonické silnici I/4 na nábřeží Vltavy. Tam už by však končila definitivně. Sice se tam chystá výstavba mostu přes Vltavu, ale podmínkou jeho vzniku je, že nesmí sloužit průjezdové dopravě. Proto bude nový most u Lihovaru napojen jen na místní komunikace a s okruhem nebo jinou sběrnou komunikací být propojen nesmí anebo jen nepřímo.

Původně, v dobách socialismu, však bylo plánováno, aby R5 pokračovala tunelem anebo po mostě přes Vltavu, a pak dále až do Nuslí, Vršovic a Záběhlic, kde by se napojila na Jižní spojku. Úsek R5 mezi Smíchovem a Nuslí (Nuslemi) měl být dokonce součástí tzv. Vnitřního okruhu. Avšak ten měl vést od Strahovského tunelu přímo přes Smíchov, tedy žádným tunelem pod Mrázovkou. Tento nesmyslný plán se už naštěstí nikdy realizovat nebude. Už kvůli tomu, že R5 nepovede přes část Radlic povrchově, jak bylo původně plánováno, ale tunelem se komunikace uhne stranou a napojení na okruh nebude u Mrázovky, ale až u Lihovaru. Ve hře je dokonce i ještě jedna mnohem příznivější varianta, která se má Radlicím vyhnout úplně a to ještě před jinonickým nádražím.

---

Rychlostní silnice R5 měla po krátkou dobu i druhý úsek, vybudovaný v pol. 90. let. I tento úsek, stejně jako Radlická radiála, sloužil coby přivaděč k dálnici D5. Ovšem tento úsek se nacházel úplně na druhém konci tehdejší dálnice D5. Až v Plzni. Úseky rychlostní silnice R5 tak na sebe navazovaly jen prostřednictvím dálnice z Prahy do Plzně. Tamní "plzeňská" část R5 byla zprovozněna společně s dálnicí D5 a sloužila k severnímu napojení Plzně na dálnicí D5. Tento rychlostní přivaděč, měřící necelých 5 km, začíná na MÚK s D5 Ejpovice a končí na okraji Plzně u osady Na Hrádku. Tam na rychlostní silnici navazovala stará čtyřpruhová silnice I/5, vedoucí tranzit přes město. A to až do doby, než byla dokončena alespoň část dálnice D5 okolo Plzně.

Později byla celá část silnice I/5 v Plzni zrušena a namísto ní prodloužena silnice I/26 z Folmavy. Plzeňský přivaděč se tak dnes namísto R5 jmenuje R26. Silnice I/5 tak zůstala vést pouze na území Prahy a to mezi Severojižní magistrálou a MÚK Třebonice. Jenže ani tady neměla silnice I/5 dlouhého trvání. Po roce 2000 byly na území Hlavního města Prahy zrušeny silnice první třídy a ty se záhy staly bezejmenné. V Praze začíná spousta silnic, které byly uříznuty a nyní začínají až za Prahou. Ale silnice číslo 5 byla jedinou silnicí v republice, která v Praze začínala a zároveň i končila. Proto číslo 5 v seznamech silnic úplně zaniklo a čeká se na jeho využití jinde. Podobně jako byly některé silnice nižších tříd opatřeny číslem některé ze zaniklých silnic první třídy. Jenže problém je, že pod pětkou si každý automaticky vybaví Plzňskou silnici a její uplatnění na jiném místě republiky bude složitější. A také by byl narušen systém, kdy všechny silnice I. třídy vybíhají z Prahy prstencově, ve směru hodinových ručiček.

autor © Jan Slovík , 10. ledna 2002.
celý článek přepracován a doplněn o nová fakta 9.3.2006.

 km    
 (10,5) Délka po dokončení Celková délka dálnice po jejím plánovaném dokončení.
 4,70 V provozu - D nebo R Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou zařazeny do kategorie "dálnice" nebo "silnice pro motorová vozidla".
 - V provozu - 4 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou sice postaveny v plném profilu (4 pruhy), ale nejsou zatím ještě dálnicí nebo silnicí pro motorová vozidla. Dočasně jsou pouze čtyřproudovou silnicí I. třídy.
 - V provozu - 2 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou postaveny v polovičním profilu (2 pruhy) a dočasně jsou pouze silnicí I. třídy.
 0 Rozestavěno Celková délka všech úseků, které jsou nyní budovány.
 5,8 Plánováno Celková délka všech úseků, které jsou plánovány, připravují se pro ně nebo již jsou vydány územní rozhodnutí apod..  
 0,4 Uvažováno Celková délka všech uvažovaných úseků, které by mohly být navrženy pro další možné prodloužení dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Rozestavěné a připravované úseky:

Stavba Km Úsek Kategorie Výstavba Provoz Stav přípravy
. 5,8 Lihovar - Nové Butovice . . . Do dokončení pražského vnějšího okruhu R1 se nebude tento úsek realizovat.
. 4,7 Nové Butovice - Třebonice . . ? V provozu.

zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČRposlední změny na stránce: 12. února 2008