Rychlostnice R10
  Boleslavská rychlostnice
  Praha-Satalice - Brandýs n.L.-Stará Boleslav - Benátky n./J. - Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště - Turnov
 R10 je rychlostní silnicí, která změnila svůj původní záměr.

 

 VZHLEDEM K PŘEČÍSLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BUDE TENTO ČLÁNEK UPRAVEN !

 

Rychlostní silnice R10 byla kompletně dostavěna do konce 80. let. Jejím úkolem bylo nahradit stávající starou boleslavskou silnici, po které vedla tehdy ještě E14, dnes E65. Stará silnice byla vůbec pod republikovým průměrem. Nejen, že vedla přes každou obec, ale nevyhovovala hlavně šířkou.

vyznacny bodProto byla započata výstavba rychlostní silnice R10 na severovýchod Čech. Úseky se stavěly postupně od Prahy. První úsek do Staré Boleslavi musel být provizorně napojen na starou hradeckou silnici I/11 neboť ani dnes totiž ještě není dostavěn pražský velký okruh R1, na kterém měla R10 u Satalic končit. A tak byla na R10 v místech budoucí křižovatky vybudována zatáčka a doprava pak vede několik desítek metrů již v budoucí trase R1. Kvůli výstavbě dálnice D11 bylo třeba postavit i její přivaděč a tak musela být R1 prodloužena o stovky metrů. V 90. letech se ještě prodloužila o 2 km opět jižním směrem. Bohužel na severní stranu se budovat okruh ještě stále nezačal a tak silnice R10 na R1 přímo navazuje. Aniž by si toho řidič všimnul.

Pokračující výstavbou si vždy oddychlo každé další město, které se zbavilo dopravy přes město. Ale ne všude se nová rychlostní komunikace stavěla citlivě. Zbytečně blízko prochází např. kolem Brandýsa nad Labem nebo Benátek nad Jizerou. Jednu benátskou část Kbel dokonce dálnice rozpůlila širokým mostem, dnes navíc doplněným protihlukovými bariérami, které vytvářejí i vysokou hradbu. Přitom se mohlo stavět klidně o kus dál.

vyznacny bodKdyž R10 dorazila do Mladé Boleslavi, pomohla ve spojení s Prahou i obcím v okolí České Lípy nebo Jičína, které dosud využívali jiných silnic. Cesta po R10 se však stala rychlejší a pohodlnější, i když byla delší. proto musely být kvůli zvýšení provozu na silnicích do Mladé Boleslavi postaveny nové obchvaty a provedena modernizace.

Poslední úsek rychlostní silnice se stavěl mezi Mnichovým Hradištěm a Turnovem. I ten byl ještě postaven na přelomu 80. a 90. let. V Turnově pak byla R10 prozatím ukončena za výjezdem do Liberce. Doprava pokračující do Harrachova byla uměle svedena na starou silnici, vedoucí přímo přes město. Původně se počítalo, že R10 povede až na hraniční přechod u Harrachova, ale nejdříve se měla vybudovat odbočka do Liberce. Tím pádem musela počkat i výstavba krátkého úseku R10 do Dolánek u Turnova. Bohužel úseku dosti důležitého neboť měl vytvářet severní obchvat města, který Turnov velice potřeboval.

Na poč. 90. let byla odbočující silnice I/35 do Liberce na několika prvních kilometrech rozšířena na čtyřpruh a později "povýšena" na silnici pro motorová vozidla R35. Tím pádem se stal v té době poslední výjezd rychlostní silnice R10 u Turnova dálniční křižovatkou. R35 pak měla pokračovat dále do Jičína a Hradce Králové, ale ani pro tento směr se nehodlalo stavět obchvat. Namísto toho se obyvatelé Turnova v 80. letech dočkali fatálního projektu a namísto západního ochvatu, byl budován rychlostní průtah přímo středem města. Ten byl ke všemu dostavěn jenom v krátkém úseku a nejpřetíženější hlavní ulici to nepomohlo. Tu totiž využívaly společně obě silnice první třídy I/10 i I/35.

Průtah čtyřproudové silnice R35 měl dále pokračovat k severnímu obchvatu a napojit se na R10. Po rychlostní silnici R10 měla doprava z Hradce do Liberce pokračovat k dalšímu výjezdu a odtud se zase oddělit a pokračovat po dokončeném úseku R35 do Liberce. Jenže dokud nebyl postaven severní obchvat a tím i prodloužena R10, tak nebylo R35 od Hradce kam napojit.

vyznacny bodKe všemu se ještě rozhodovalo, zda-li nemá R10 pokračovat do Harrachova spíše přes Jablonec nad Nisou než-li podél staré silnice přes Železný Brod. Měla se tak využít část silnice R35 do Liberce až k odbočce na Jablonec. Tato část by pak byla společná pro R10 i pro R35 a na rychlostní silnici R10 z Prahy by tak bylo napojeno další velké město a celá jeho aglomerace. Jenže tento návrh naopak zastavil realizaci pokračování R10 do Dolánek a severní obchvat tak nemohl být vybudován. S ním samozřejmě ani dokončení průtahu.

Po pádu komunismu došlo k přepracování koncepce výstavby dálnic a silnic pro motorová vozidla. A tehdy bylo zase rozhodnuto, že žádná rychlostní silnice se do Harrachova stavět nebude. Ani přes Brod ani přes Jablonec. Tím pádem byla R10 definitivně ukončena v Turnově na křižovatce s R35. Rychlostní komunikace se tak doslova během dne stala zcela dokončenou.

Jenže další pokračování R10 alespoň do Dolánek Turnov nutně potřeboval.  Situace na hlavních ulicích ve městě byla již alarmující. Potřebnou se stala i výstavba západního obchvatu pro R35. Tento obchvat měl nově nahradit nesmyslné a nedokončené torzo průtahu. Trasa rychlostní silnice R35 se totiž stala prioritní a měl nově vést nejen do Liberce, ale až na hranice s Německem.

Ale bohužel nebyly příznivé ekonomické podmínky na tak drahou stavbu, jakou je obchvat dálničního typu a ke všemu u jednoho města hned dva. Na konci 90. let alespoň došlo k propojení konce R10 s městským průtahem I/35. Mezi těmito konci byla vybudována pouze čtyřpruhová silnice a nikoliv už tehdy plánovaná široká rychlostní silnice. Tím byl prozatím vyřešen průjezd ulicemi města pro směr Liberec - Hradec Králové. Bohužel tranzit zmizí z průtahu městem až po vybudování západního obchvatu. Ten bude vést od dnešní křižovatky R10/R35 u Ohrazenic a napojí se zatím na stávající silnici I/35 u Pelešan.

Po vybudování druhé části severního obchvatu zase bude úplně odkloněna i doprava ve směru Praha - Harrachov. Tento úsek se bude napojovat na dnešní čtyřpruhový průtah Turnovem a bude vést směrem k Dolánkám již jen ve dvoupruhovém provedení silnice první třídy I/10.

autor © Jan Slovík , 12. února 2002.


 km    
 71 Délka po dokončení Celková délka dálnice po jejím plánovaném dokončení.
 71 V provozu - D nebo R Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou zařazeny do kategorie "dálnice" nebo "silnice pro motorová vozidla".
 - V provozu - 4 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou sice postaveny v plném profilu (4 pruhy), ale nejsou zatím ještě dálnicí nebo silnicí pro motorová vozidla. Dočasně jsou pouze čtyřproudovou silnicí I. třídy.
 - V provozu - 2 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou postaveny v polovičním profilu (2 pruhy) a dočasně jsou pouze silnicí I. třídy.
 - Rozestavěno Celková délka všech úseků, které jsou nyní budovány.
 - Plánováno Celková délka všech úseků, které jsou plánovány, připravují se pro ně nebo již jsou vydány územní rozhodnutí apod..  
 - Uvažováno Celková délka všech uvažovaných úseků, které by mohly být navrženy pro další možné prodloužení dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Rozestavěné a připravované úseky:

Stavba Km Úsek Kategorie Výstavba Provoz Stav přípravy
  9 (R1) Praha-Satalice - Brandýs nad Labem R 24,5/120 1972 70. léta Úsek v provozu.

Ve stavbě nová MÚK s R1

  5 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav R 24,5/120 . 70. léta Úsek v provozu po celkové rekonstrukci.
  13 Stará Boleslav - Benátky nad Jizerou R 24,5/120 . 80. léta Úsek v provozu. Rekonstrukce 1999.
  17 Benátky nad Jizerou - Mladá Boleslav R 24,5/120 . 1982 Úsek v provozu. Rekonstrukce 2000.
  14 Mladá Boleslav - Mnichovo Hradiště R 24,5/120 . 80. léta Úsek v provozu. Rekonstrukce 2001.
  13 Mnichovo Hradiště - Turnov (R35) R 24,5/120 80.-90. léta 1992 Úsek v provozu. Rekonstrukce 2003.


poslední změny na stránce: 12. února 2008