Rychlostnice R11
  Opavská rychlostnice
 Krnov,státní hranice (PL) - Opava -   Ostrava   - Havířov - Hnojník - Třinec - Jablunkov - Mosty u Jablunkova,státní hranice (SK)
 R11 by byla jedinou rychlostní komunikací, která by začínala i končila na hranicích.

 VZHLEDEM KE ZMĚNÁM BUDE TENTO ČLÁNEK UPRAVEN ! omlouváme se za případné zastaralé informace

R11 sice není v tzv. akčním plánu výstavby české sítě dálnic a rychlostních silnic, ale základy její výstavby sahjí již do 60. let 20. stol. Bohužel označení R11 se kvůli vládnímu rozhodnutí na konci 90. let spíše ujalo pro náhražku dálnice D11 z Jaroměře do Královce. Tehdy vláda rozhodla, že dálnice D11 bude končit v Jaroměři a dále povede pouze rychlostní silnice R37. Nějakým podivným způsobem se pak začalo uvádět označení R11, což je naprostý nesmysl neboť rychlostní silnice pouze nahrazují původní silnice první třídy. A žádná I/11 z Jaroměře do Královce nevede. 

Zato I/11, aneb silnice smrti, začíná za Poděbradami na konci dálnice a pak vede přes Hradec Králové, Vamberk, Šumperk a Bruntál do Opavy. Z Poděbrad do Hradce Králové bude I/11 doufejme již brzy nahrazena dálnicí. Z Hradce až do Opavy se opět bude - zřejmě navždy - jednat jen o klasickou silnici první třídy. Pouze okolo Šumperka povede I/11 peážně po rychl. silnici R44. 

Konečně z Opavy by pak měla začínat ona rychlostní silnice R11, vedoucí až ke slovenským hranicím. Okolo Opavy R11 vytvoří obchvat města, takže by vlastně nezačínala na silnici od Bruntálu, ale až od Krnova. Pokračování směrem na Krnov by sice bylo také pěkné a na rovné planině poměrně levné, jenže doprava tu není tak silná a proto ještě dlouho bohatě postačí zmodernizovaná dvouproudová silnice. 

Za Opavou by R11 měla postupovat k Ostravě poblíž současné silnice. Pravděpodobně nejprve by se stavělo formou obchvatů obcí, kvůli kopcovitému terénu však již zřejmě v plném profilu. V Ostravě-Porubě by R11 navázala na již dokončenou část jižního obchvatu města. Tato 7 km dlouhá část obchvatu je již vybudována v plném profilu a končí na křižovatce se silnicí I/58. Pak už silnice bohužel vede městem. Sice je čtyřproudová, ale se světelnými křižovatkami a povrchovou městskou dopravou. Proto bude nutné buďto celý šestikilometrový úsek přestavět anebo odklonit. Jako reálnější se jeví varianta přestavby neboť odklonit v husté zástavbě širokou komunikaci není kam. Pravděpodobně vše vyřeší soustava tunelů a rozšíření mostu přes řeku Ostravici. Na předmostí jsou již vybudovány křižovatky mimoúrovňové. 

V Ostravě-Kunčičkách, u křižovatky s I/59, by tento přestavěný úsek zase navázal na obchvat města Šenova. Obchvat měří 7 km, je již dokončen v plném profilu a končí u kruhové křižovatky na začátku Havířova. 

Přes Havířov se zatím stále musí jezdit přímo centrem města. Toto mělo být již dávno vyřešeno obchvatem, ale k zahájení výstavby nikdy nedošlo. Obchvat a později vlastně i pokračování R11, by měl vést mezi Havířovem a Suchou. Ale další pokračování do Českého Těšína není moc jasné. Velice hustě zastavěná aglomerace nedává mnoho šancí na ideální trasu. Navíc je zde velice členitý terén a ke všemu největší překážka - vodní nádrž Těrlicko. Tu je buď možné obejít na severu podél hráze anebo uprostřed překlenout mostem. Vzhledem k vyhledávané rekreační funkci by asi bylo rozumnější jezero obejít. 

U Českého Těšína se R11 bude křížit s R48. I zde není dosud přesně určeno, kde bude křižovatka vybudována, ale lze tušit, že část R11 povede peážně s R48 po právě budovaném obchvatu okolo města. Odtud, dále až ke slovenským hranicím bude R11 dodržovat blízký kontakt se starou silnicí. Ta sice při pohledu do mapy vytváří jakýsi obchvat Třince, ale ve skutečnosti se jen silnice táhne předměstskou aglomerací. Proto bude muset R11 vést až téměř po úpatí Beskyd. 

Okolo Bystřice by R11 mohla částečně využít již vybudovaný obchvat, ale spíše se bude jednat pouze o využití koridoru podél řeky. Pak by snad měl následovat obchvat Hrádku a tolik očekávaný obchvat Jablunkova se začal stavět v březnu 2006. Všechny tyto úseky by zatím byly stavěny jen v polovičním profilu a pak postupně rozšiřovány. Stejně tomu je i u již zprovozněného obchvatu Mostů u Jablunkova. 

Za tímto posledním úsekem již následuje hraniční přechod se Slovenskem. Na slovenské straně bude naše R11 navazovat na pouze tříkilometrovou R5, což je vlastně pouhá odbočka, či větev dálnice D3 ze Žiliny do Skalitého. Slováci chtějí řešit dálkový koridor sever-jih přímým propojením s Polskem, proto povede k naší hranici pouhá odbočka. Jenže Poláci se k návaznosti zrovna moc nehrnou a tak bude poslední úsek slovenské dálnice zřejmě ještě dlouho pouhým torzem. 

Dnes není také vůbec jasné, kdy se bude realizovat naše R11. Její výstavba bude zřejmě probíhat formou dílčích úseků a obchvatů měst, často jen v polovičním profilu. Přitom je velice nutné, aby tato důležitá spojnice, propojující obrovskou ostravskou aglomeraci, byla dokončena co nejdříve a v plném rozsahu.

autor © Jan Slovík , 27. listopadu 2002.
částečně upraveno a doplněno o nová fakta 10.3.2006.


poslední změny na stránce: 12. února 2008