Rychlostnice R12
  Štěrboholská radiála
  Praha-Běchovice - Úvaly - Český Brod - Kolín - Kutná Hora - Čáslav 
 R12 bude jen prodloužením Štěrboholské radiály.

 

 VZHLEDEM K PŘEČÍSLOVÁNÍ KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY BUDE TENTO ČLÁNEK UPRAVEN !

 

vyznacny bodR12 již vlastně funguje od pol. 90. let, ale zatím pod jiným číslem. Ke všemu každá ze dvou její částí má číslo jiné. Ale na tom nyní tolik nezáleží, hlavně že je tato důležitá součást dopravní sítě v provozu.

Řidiči a Pražané tuto budoucí část R12 znají spíše pod označením Štěrboholská radiála. Její název vznikl podle obce, dnes součásti Prahy, podél které radiála vede. Původně se měla radiála jmenovat Strašnická, ale zřejmě při stavbě se více vžilo pracovní označení a tak zůstalo u něho.

Štěrboholská radiála byla a bude stavěna po etapách. Začíná v místě budoucí křižovatky s Městským okruhem (R29) u Strašnic, přesněji východně od sídliště Skalka. Dnes sice zatím radiála volně navazuje na Jižní spojku, takže tam křižovatka ještě není, ale umístění budoucí křižovatky poznáte snadno. Rychlostní silnice je zde výrazně zúžena a rychlost snížena kvůli prudším obloukům. V budoucnu se pak bude z Jižní spojky a tím i z Městského okruhu, najíždět na Štěrboholskou radiálu jen pomocí průpletových ramp. Prozatím je radiála jen náhražkou za chybějící okruhy a slouží k jejich přímému propojení.

Proto byla Štěrboholská radiála postavena s předstihem a pouze její dvě první části, které zatím neslouží svému konečnému využití. Po svém dokončení se totiž radiála stane novou výpadovkou z Prahy do Kolína a nahradí tak až do Úval dnešní silnici I/12. Ta ještě stále vede středem mnoha obcí, respektive pražských městských částí.

První 1,5 km dlouhá část Štěrboholské radiály byla postavena v první pol. 90. let, mezi Strašnicemi a Štěrboholy. Ve Strašnicích radiála navázala na Jižní spojku, v místě budoucí křiž. s Městským okruhem a končila na křižovatce s tzv. Průmyslovým okruhem u Štěrbohol. Společně s první části této radiály se samozřejmě muselo postavit i 1,5 km dlouhé prodloužení Jižní spojky od Zahradního Města, s estakádou přes nákladové nádraží. První část radiály tak významně pomohlo odvedení hlavně tranzitní dopravy z Hostivaře. Na křižovatce u Štěrbohol však musela opět veškerá doprava sjíždět na Průmyslový okruh a pokračovat na východ republiky přes Hloubětín a Černý Most. Tato část radiály má dočasně označení, stejné jako Jižní spojka R29 (I/29).

vyznacny bodDruhá část Štěrboholské radiály byla dokončena o několik let později, v druhé pol. 90. let. Je dlouhá přes 4 kilometry a vede od křižovatky s Průmyslovým okruhem, kolem Štěrbohol až do Běchovic. V Běchovicích zatím volně navazuje na Pražský okruh (R1), takže namísto křižovatky tam je zatím prudká zatáčka. Díky druhé části radiály se tedy podařilo alespoň dočasné propojení vnějšího okruhu (R1) s vnitřním (R29) a většina tranzitní dopravy již nejezdí přes Hloubětín a Černý Most. Hloubětínem, po Průmyslovém okruhu, už dnes projíždí pouze tranzit od severu Čech. Druhá část Štěrboholské radiály, protože navazuje volně na R1, používá dočasně i jejího označení, či spíše žádné.

vyznacny bodV budoucnu však nebude u Běchovic zatáčka, ale křižovatka a Štěrboholská radiála bude pokračovat přímým směrem až za Prahu k obci Úvaly. Tím bude konečně vytvořen obchvat, na který již netrpělivě čekají obyvatelé Újezdu nad Lesy, Běchovic, Dolních Počernic a dalších. Na tuto dokončenou radiálu pak bude převedena i stará silnice I/12, čímž se ze Štěrboholské radiály konečně stane R12. Jenže pravděpodobně to bude ještě nějaký čas trvat. Také není zcela jasné, zda-li bude radiála už v další etapě končit až za městem Úvaly anebo ještě před ním. Co však lze téměř s jistotou určit, R12 v žádném případě zřejmě nikdy nepovede až do Kolína. V rovnoběžném směru už totiž vede dálnice D11 a tak bude Štěrboholská radiála vždy jen pouhou výpadovkou.

autor © Jan Slovík , 18. února 2003.poslední změny na stránce: 12. února 2008