Rychlostnice R13
  Podkrušnohorská rychlostnice
  Karlovy Vary - Ostrov - Klášterec n./O. - Chomutov - Jirkov - Most - Bílina - Teplice - Dubí - Krupka - - Jílové - Děčín - Nový Bor - Bílý Kostel n./N.
 R13 je tzv. Podkrušnohorskou magistrálou, spojující hustou aglomeraci Severních Čech.

 VZHLEDEM KE ZMĚNÁM BUDE TENTO ČLÁNEK UPRAVEN ! omlouváme se za případné zastaralé informace

R13 sice vlastně vůbec neexistuje, ale již nyní je obrovská část její délky postavena a to dokonce v plném čtyřpruhovém profilu. Zatím se však s jejím převedením na silnici pro motorová vozidla nepočítá a to jednak kvůli necelistvosti úseků a celkově špatnému stavu komunikace. Nakonec by však k tomu mohlo dojít a celá rychlostní silnice z Karlových Varů do Ústí nad Labem, či dokonce až do Liberce by mohla být realizována.

Předchůdcem této silnice už v období 2. světové války měla být tzv. Sudetská dálnice z Bavorska přes Sudety do Saska. Stavět se začalo 1. prosince 1938 u Chebu a 18. dubna 1939 z opačné strany u Liberce. Dálnice by přes naše území vedla ve směru Cheb-Karlovy Vary-Chomutov-Most-Lovosice-Česká Lípa-Liberec, jenže její dokončení válka přerušila. A tak se až do zastavení stavby v r. 1942 stihlo rozestavět pouze 20 km na Chebsku a 10 km na Liberecku. Po válce se již o dostavbě dálnice neuvažovalo a tak její využití, až na několik kilometrů pro R6 a R35, zůstalo ponecháno osudu. Pro rychlostní silnici R13 by však ani mnohé nešlo využít neboť původní dálnice měla vést jižně od Českého Středohoří, kdežto R13 severně. Navíc se kvůli uhlí hornickým městům zdaleka vyhýbala.

vyznacny bodBudoucí R13 bude až na výjimky kopírovat současnou silnici I/13, s využitím většiny čtyřpruhových úseků. Silnice nyní již v plném profilu začíná v Karlových Varech, na křižovatce s I/6, budoucí R6. Odtud pak vede 9 km dlouhý úsek až na okraj Ostrova nad Ohří. I když však má silnice plnou šíři 22,5 m, postrádá leckdy např. střední svodidla a proto nemůže být zařazena mezi rychlostní silnice.

Okolo města Ostrova se od listopadu 2002 buduje 5,6 km dlouhý obchvat, který na čtyřproudovou silnici od Varů naváže a v říjnu 2005 bude dán do provozu. Na tomto úseku nebude chybět ani nová křižovatka se silnicí I/25 do Jáchymova a Božího Daru.

Od obce Květnová, kde bude obchvat Ostrova končit, již vede současná silnice I/13 nevyhovujícím terénem, navíc po břehu řeky Ohře. Proto bude muset být až za obec Boč vybudována zcela nová silnice bez jakéhokoliv využití stávajícího tělesa staré silnice. Ta pak bude ponechána jen k účelům doprovodné komunikace.

Asi pětikilometrovou část dnešní silnice mezi Smilovem a Kláštercem nad Ohří je možné po rekonstrukci využít a rozšířit. Stejně tak i 15 km dlouhou část mezi Kláštercem a Chomutovem, která se již nyní chystá ke zkapacitnění. Pouze okolo Klášterce nad Ohří bude nutné vybudovat asi čtyřkilometrový obchvat, který město mine kolem Útočiště a Ciboušova.

Na okraji Chomutova se R13 bude křížit, respektive napojovat na R7 z Prahy do Hory Svatého Šebestiána. V dobách socialismu se počítalo s průtahem městem, proto byla jeho středem postavena čtyřproudová komunikace. Ta má však od rychlostní silnice daleko, jezdí po ní dokonce i trolejbusy. V budoucnu bude pro R13 zřejmě postaven východní obchvat města, který by navázal na dnešní jižní. Po jižní části by byla R13 vedena peážně s R7. Východní obchvat města by pravděpodobně končil poblíž Otvic, kde by se napojil na již provozovanou 16 km dlouhou čtyřproudovou silnici z Chomutova do Třebušic. Bohužel po dlouhou dobu bude asi muset sloužit jen průtah městem.

Od místa, kde by se u Jirkova obchvat napojil, pak již vede až do Třebušic silnice v plném profilu. Bohužel dnes se nachází v tak žalostném stavu, že dokonce i rychlost nad 60 km/hod. je nebezpečná. Neboť velká část tohoto úseku vede po známém vysokém náspu, je zde vozovka propadlá a bude vyžadovat rekonstrukci. Krátký úsek okolo elektrárny v Komořanech byl již také dokončen a proto zbývá dostavět anebo rozšířit už jen 2 km silnice mezi elektrárnou a Mostem.

vyznacny bodvyznacny bodOkolo Mostu již byla také komunikace vybudována přednostně a to kvůli přemístění města z důvodů těžby uhlí. Vše se tu v okolí tehdy přemísťovalo včetně silnice, železnice a dokonce i řeky a kostela. Proto zde byla rovnou postavena čtyřproudová silnice o délce šesti kilometrů. Ta dnes sice končí u obce Obrnice, ale již za ní je dnes silnice rozšiřována na plný profil až do Želenic. Mezi Liběšicemi a Bílinou již byla silnice rozšířena v délce cca tří kilometrů během rekonstrukce.

Potom vede současná silnice přes město Bílinu, které marně čeká na vybudování obchvatu. Bohužel členitý terén a těžba uhlí bezprostředně za městem budování obchvatu komplikují. Pro vedení obchvatu jsou možné dvě hlavní varianty. Západní a kratší by vedla ve stráni nad městem, popř. tunelem a pak po dlouhé estakádě přes průmyslový areál. Ale město samo se přiklání k mnohem delší východní variantě, vedoucí po okraji vytěženého území. Obě varianty by se poblíž elektrárny v Ledvicích napojovaly na stávající, již dokončenou čtyřproudovou silnici I/13.

Od Chudeřic už zase následuje téměř 11 km dlouhá čtyřproudová silnice, vedoucí až do centra Teplic. Přímo do Teplic by však R13 už brzy vést neměla, protože se připravuje realizace tzv. Kladrubské spojky. Měřit bude 3,5 km a propojí silnici od Mostu s dálnicí D8. Spojka by měla začínat v místě dnešní ostré zatáčky u Kladrub, kde bude vybudována odbočka do Teplic a provoz na rychlostní silnici bude napřímen k dnešnímu začátku R63 u Bystřan. Silnice I/13 tak bude zřejmě převedena do těchto míst a nahradí celou sedmikilometrovou R63 až ke křižovatce s D8 u Řehlovic. Z Řehlovic R13 povede 17 km peážně s dálnicí D8 a to ke křižovatce Knínice, na které se silnice od D8 odpojí. Dnešní trasa silnice I/13 přes Teplice a Chlumec tak bude přemístěna a místo ní buď povede silnice nižší třídy anebo prodloužená I/27, či I/30. Možné je i přemístění I/63.

Nyní nastává otázka, zda-li od společného úseku s dálnicí D8 bude ještě R13 někdy pokračovat dále do Děčína a Liberce. V opačném případě by R13 končila u Řehlovic. Pokud se však bude stavět rychlostní silnice i dále za Ústí nad Labem, bude zde konflikt s chráněným územím. Od Jílového přes Děčín až do České Kamenice dokonce hned se dvěmi. Silnice I/13 je zde totiž hranicí mezi CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří a z Kamenice do Nového Boru zase mezi Středohořím a Lužickými hory. Vedení rychlostní silnice by tak zde vyžadovalo množství výjimek. Celá trasa až do Nového Boru by zřejmě byla stavěna pouze v polovičním profilu a to po jednotlivých částech, které by vznikaly propojováním obchvatů měst a vesnic.

vyznacny bodMezi dálnicí D8, tedy Kníničkami a Děčínem by bylo nutné stavět zcela novou komunikaci. Současná silnice totiž vede zastavěným údolím Jílovského potoka a není možné pouhé rozšíření komunikace. V Děčíně by R13 navazovala na most přes Labe, který je již postaven v moderních parametrech. Z Děčína až do Kamenického Šenova není opět možné využít ani kilometr stávající silnice. Nová přeložka je zde více než potřeba.

U Kamenického Šenova by již bylo možné pokračovat po případné přeložce mezi Šenovem a Novým Borem. Od Nového Boru do Cvikova lze použít 8 km tělesa nového obchvatu města a za Cvikovem asi 10 km staré silnice. Mezi Rynolticemi a Bílým Kostelem nad Nisou je již také nový úsek silnice, od Rozkoše dokonce čtyřproudový. Dvoukilometrový úsek byl postaven přednostně v plném profilu kvůli dlouhému stoupání a nahradil dlouhou a úzkou klikatící se horskou silničku. U Bílého Kostela by se R13 napojovala na R35, po které by buď peážně stejně jako nyní následovala až do Liberce anebo by končila zde. Ze staré dvoupruhové silnice I/13 by tak zůstala pouze část mezi Libercem a Habarticemi, jejíž rozšíření není nutné.

Po celé části I/13 z Karlových Varů do Liberce, která by měla být rozšířena na rychlostní silnici R13, vede zároveň mezinárodní spojka - silnice E442.

autor © Jan Slovík , 22. února 2003.
doplněno o nová fakta 22. března 2003.


poslední změny na stránce: 12. února 2008