Rychlostnice R38
  Jihlavská rychlostnice
  Jihlava(Pávov) - Stonařov - Želetava - Litohoř - Moravské Budějovice - Znojmo - Hatě,státní hranice (A)
 R38 měla být původně důležitou dálnicí D38 do Vídně.

 VZHLEDEM KE ZMĚNÁM BUDE TENTO ČLÁNEK UPRAVEN ! omlouváme se za případné zastaralé informace

Počátky výstavby rychlostní silnice R38 sahají až do období výstavby dálnice D1. Ještě v dobách socialistického plánování se počítalo s tím, že přes Jihlavu a Znojmo povede v budoucnosti dálnice do Vídně. Proto byl i přivaděč spojující Jihlavu s dálnicí D1 postaven již v podobných parametrech.

První úsek přivaděče byl zprovozněn v roce 1978, tedy ve stejnou dobu jako část dálnice D1 z Brna do Jihlavy. Tento úsek byl dosti krátký. Měřil pouhé 3 km a vedl pouze od křižovatky s dálnicí D1 k jihlavskému Lesnovu. Možná právě pro svou krátkou délku nebyla komunikace nikdy označena jako dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Později byla komunikace prodloužena ještě o dalších cca 2,5 km až ke křižovatce se silnicí II/523. Tím byla alespoň tranzitní doprava odvedena z větší části Jihlavy.

Bohužel na další pokračování rychlostní silnice a tím i dokončení obchvatu města čekají obyvatelé Jihlavy již dlouhé roky. Tento úsek by měl vést mezi Horním Kosovem a samotným městem, dále severně od Pístova a u Rančířova se napojit na dnešní silnici I/38, vedoucí dále do Znojma. Na obchvatu města by měl být dokonce i cca 300 m dlouhý tunel. Komunikace se od r. 2002 staví pouze v polovičním profilu a to jen ke křižovatce se silnicí II/602. Další pokračování výstavby bude následovat po zprovoznění prvního úseku červnu 2004.

Podobně by měla probíhat výstavba i u plánovaného obchvatu Znojma.

Bohužel ostatní úseky, tedy výstavba ucelené části z Jihlavy až ke hranicím s Rakouskem se v dohledné době zřejmě realizovat nebude. R38 není zahrnuta v plánu výstavby páteřní sítě dálnic a silnic pro motorová vozidla a jediným dálničním spojením s Rakouskem tak bude v počátku pouze D3 a R52.

autor © Jan Slovík , 25. února 2002.
doplněno o nová fakta 27. prosince 2003.


poslední změny na stránce: 12. února 2008