R43 - mapa variant vedení trasy kolem Brna

podrobný popis jednotlivých variant

zdroj: http://r43.ecn.cz/

varianty vedení R43 v okolí Brna - popis

boční řez uvažovaného zahloubení R43 v okolí Brněnské přehrady  (26 kB)

situační plánek uvažovaného vedení R43 přes Bystrc  (38 kB)

poslední změny na stránce: 30. května 2005