Rychlostnice R49
  Zlínská rychlostnice
  Hulín - Holešov - Fryšták - Zlín - Slušovice - Vizovice - Horní Lideč - Střelná,státní hranice (SK)
 R49 je tzv. Valašskou dálnicí, která je jen levnější náhražkou původně plánované dálnice D1.

Původní plány

Původně měla vést z Prahy až ke slovenským hranicím dálnice. Nejprve se už v roce 1939 začala stavět trasa dálnice "Západ-východ" přes Chřiby, Otrokovice a okolo Zlína do Střelné. Po válce byla rozestavěná trasa z Brna na východ úplně opuštěna a po znovuzahájení výstavby dálnic v 60. letech 20. stol. posunuta okolo Uherského Hradiště do Trenčína. Po sametové revoluci v r. 1989 se projektanti opět vrátili ke koridoru přes Zlín a Střelnou, avšak dálnice se nestavěla přes Chřiby, ale oklikou přes Kroměříž. Dálnice se tak měla za Kroměříží stáčet k Otrokovicím (kde by z ní odbočovala R55) a pak vytvořit obchvat Zlína a nahradit silnici I/49.

V průběhu 90. let 20. století byla trasa dálnice ještě jednou upravena a zkrácena vedením přes Holešov a Fryšták, čímž odpadla oklika přes Otrokovice. Jenže na konci 90. let došlo ke změnám v koncepci dálniční sítě a dálnici z Hulína do Střelné nahradí pouhá rychlostní silnice R49. Někomu se možná zdálo, že silnice I/49 není tak přetížená a významná, aby jí nahradila drahá dálnice. Nevede tudy ani žádná mezinárodní dálková silnice (E). Jenže je naprosto jisté, že po dokončení R49 převezme většinu dálkové dopravy ze silnice I/50 / E50 přes Starý Hrozenkov a rovněž ze silnice I/35 / E442 přes Makov. Protože se pak bude jednat o nejrychlejší trasu z Česka na Ukrajinu, zahltí R49 spousta kamionů.

Tím však také začaly peripetie okolo osudu dálnice D1. Nejprve měla končit u Hulína, kde by se z ní stala ona rychlostní silnice R49. Řidič by si takřka ničeho nevšiml, pouze po pár kilometrech by mu začala být komunikace najednou nějaká těsnější a klikatější, oproti velkoryse vedené dálnici D1. Na stejné křižovatce u Hulína měla na sever odbočovat dálnice D47 do Ostravy a na jih R55 do Otrokovic. Ale po pár letech bylo rozhodnuto dálnici D1 u Hulína neukončovat, ale stočit jí k severu namísto D47. Takže se hulínská křižovatka zase přeprojektovávala.

Namísto dálnice jen silnice

R49 tedy definitivně nahradila dálnici D1 a opět se musel začít měnit projekt. Trasa sice zůstala podobná té dálniční, ale poloměry oblouků a různá stoupání mohou být oproti dálnici prudší, což hodlá investor při průchodu přes Vizovickou vrchovinu maximálně využít.

Z R49 zatím není v provozu ani kilometr, ale na podzim 2008 se konečně začal stavět její první úsek. Stále se totiž čekalo na to, až výstavba dálnice D1 dorazí za Kroměříž k Hulínu, kde bude R49 z dálnice D1 odbočovat. Do té doby nemělo smysl R49 stavět, protože by vlastně začínala v polích. Výstavba prvního sedmnáctikilometrového úseku z Hulína do Fryštáku by měla být zprovozněna v roce 2011. Spolu s tímto úsekem musí být zprovozněna i krátká část následujícího úseku, protože až z něho bude odbočovat severní přivaděč do Zlína. Krajské město tak bude napojeno na českou dálniční síť už na dvou místech - na severu u Fryštáku (R49) a na západě u Otrokovic (R55).

Potom přijde na řadu dostavba celého cca 13,5 km dlouhého úseku do Lípy, který se zatím napojí na starou silnici I/49. Tím bude Zlín napojen na dálniční síť i na východě a město bude konečně možné objet. Mezi Slušovicemi a Lípou bude možná částečně využito těleso čtyřpruhové silnice II/491, která byla do Slušovic megalomansky postavena v dobách "slavného" slušovického JZD. Tato "vesnická" čtyřpruhovka, která zeje prázdnotou, měří jen několik kilometrů a zvýšené náklady na její údržbu jsou úplně zbytečné. Aby se celá široká silnice nemusela zbourat, byla trasa R49 naplánována právě tudy, kde by měl být sjezd.

Následující 12,5 km dlouhý úsek z Lípy do Pozděchova má za úkol nahradit stávající nebezpečnou silnici I/49, vedoucí přes několik obcí včetně Vizovic. Právě okolo Vizovic jsou největší problémy s trasou, proti které vizovičtí protestují. Výstavbu však neblokují, protože jim R49 pomůže od projíždění centrem. Pouze se chtějí shodnout na co nejvýhodnější variantě, nejlépe té nejdražší - tunelové.

Předposlední úsek, měřící necelých deset kilometrů, povede z Pozděchova do Horní Lidče a bude nejsložitější. Musí překročit, či spíše podejít hřeben Vizovické vrchoviny a tím odkloní dopravu nejen ze silnice I/49, ale i s peážní I/57 ze Vsetína do Valašských Klobouků.

Přes hranice

Poslední úsek, končící na hranicích se Slovenskem u Střelné, bude měřit 5,5 km. Na českou R49 naváže na hranicích krátká slovenská R6 do Púchova, která se u obce Běluša již dnes napojuje na dálnici D1 z Bratislavy do Košic. Český i slovenský příhraniční úsek se zřejmě bude stavět současně, jinak by asi jeden z nich končil někde na louce. Naštěstí se už výstavba obejde bez hraničního přechodu.

Česko se Slovenskem tak budou konečně spojeni dálniční komunikací, jejíž stavba byla zahájena už v roce 1939. Avšak její trasa, parametry a označení během desítek let doznaly spousty změn. Stejně tak i obě republiky se během doby několikrát spojovaly a zase rozdělovaly. Namísto původně jedné dálnice přes jeden stát nyní povedou čtyři dálnice (česká D1+R49 a slovenská R6+D1) přes dva samostatné státy.


 km    
 56,6 Délka po dokončení Celková délka dálnice po jejím plánovaném dokončení.
 0 V provozu - D nebo R Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou zařazeny do kategorie "dálnice" nebo "silnice pro motorová vozidla".
 0 V provozu - 4 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou sice postaveny v plném profilu (4 pruhy), ale nejsou zatím ještě dálnicí nebo silnicí pro motorová vozidla. Dočasně jsou pouze čtyřproudovou silnicí I. třídy.
 0 V provozu - 2 pruhy Celková délka všech zprovozněných úseků, které jsou postaveny v polovičním profilu (2 pruhy) a dočasně jsou pouze silnicí I. třídy.
 17,3 Rozestavěno Celková délka všech úseků, které jsou nyní budovány.
 39,3 Plánováno Celková délka všech úseků, které jsou plánovány, připravují se pro ně nebo již jsou vydány územní rozhodnutí apod..  
 0 Uvažováno Celková délka všech uvažovaných úseků, které by mohly být navrženy pro další možné prodloužení dálnice nebo silnice pro motorová vozidla.

Rozestavěné a připravované úseky:

Stavba Km Úsek Kategorie Výstavba Provoz Stav přípravy
4901 17,3 Hulín - Fryšták 24,5/120 10/2008 10/2011 Ve stavbě.
4902 13,5 Fryšták - Lípa        
  12,5 Lípa - Pozděchov        
  9,1 Pozděchov - Horní Lideč        
  5,5 Horní Lideč - státní hranice (SK)        

 

 
autor © Jan Slovík , 16. března 2002.
článek přepracován a doplněn o nová fakta 29.10.2008.


poslední změny na stránce: 12. února 2008