Rychlostnice R56
  Frýdecká rychlostnice
  Opava -    Ostrava  - Ostrava,Hrabová - Paskov - Frýdek-Místek -
 R56 propojuje Ostravsko a Frýdecko s Beskydy.

Trasa silnice první třídy č. 56 dnes vede z Opavy přes Ostravu a Frýdek-Místek téměř ke slovenským hranicím u Bumbálky. Jelikož silnice spojuje velká města rozsáhlé ostravské aglomerace, ať už vzájemně mezi sebou, tak i s rekreačním územím v Beskydech, musela být na několika místech kvůli zvýšené dopravní zátěži rozšiřována. Zatímco někde se jedná jen o čtyřpruhovou komunikaci městského typu, jinde už byla postavena silnice pro motorová vozidla.

Rychlostní silnice R56 z Ostravy do Frýdku-Místku byla vybudována v 80. letech, aby jednak propojila hornická a průmyslová centra, ale také aby umožnila obyvatelům Ostravska rychlejší únik ze zamořeného prostředí do blízkých Beskyd. Zatímco takřka celý úsek mezi oběma městy mohl být povýšen na silnici pro motorová vozidla bez problémů, jižní část silnice z Frýdku-Místku do podhůří Beskyd je již obyčejnou čtyřpruhovou silnicí, místy bez středního dělícího pásu a s obyčejnými křižovatkami.

V Ostravě začínala silnice dálničního typu dříve až na křižovatce se silnicí I/11 (tzv. Rudnou), tedy na obchvatu města. Ale silnicí pro motorová vozidla se stává až po 3,5 km v Ostravě-Hrabůvce (exit 39 / Hrabová), na samém konci města. Je to proto, že tu schází alternativní silnice pro pomalejší vozidla a silnice by se musela upravit.

Nejkratší rychlostnice v republice

Z Hrabůvky pak dvanáctikilometrová silnice pro motorová vozidla R56 pokračuje kolem Paskova až k Frýdku-Místku, kde je na první křižovatce v Místku ukončena (exit 51). Dále volně navazuje čtyřpruhová silnice do Beskyd, procházející městem a končící za Frýdlantem nad Ostravicí.

Až bude vybudována rychlostní silnice R48 z Bělotína do Českého Těšína, která má na jihu obcházet Frýdek-Místek, bude R56 prodloužena až ke křižovatce s R48. Ještě před dnešním koncem silnice pro motorová vozidla bude trasa R56 odkloněna a nově vybudovaná spojka s R48 vytvoří západní obchvat města. Samotná křižovatka R56 s R48 vznikne pod hrází vodní nádrže Olešná. Z původní silnice městem se stane pouhá městská komunikace.

Na jih

Aby se i jižní část čtyřpruhové silnice 56 z Frýdku-Místku do Frýdlantu nad Ostravicí stala silnicí pro motorová vozidla, musela by být komunikace významně upravena. Je ovšem na pováženou, zda-li by se úprava vyplatila. Vést tranzitní dálkovou dopravu přes Beskydy není žádoucí a s rozšiřováním na čtyřpruh i za Frýdlantem se neuvažuje. Nevyhovující úseky dostatečně zastoupí dvoupruhové přeložky klasické silnice první třídy.

Na sever

Avšak s rozšiřováním severní části silnice I/56 se již začalo po roce 2000. Postupně byl přebudován na čtyřpruhovou silnici dálničního typu úsek, proplétající se areálem bývalých ostravských dolů. Tedy od křižovatky se silnicí I/11 až k centru města - křižovatce s II/479.

V dalších etapách postupně dojde na rozšíření až ke křižovatce se starou I/58 a odtud bude vybudována nová přeložka k dálnici D1. Na dálnici se I/56 napojí již v předstihu vybudovanou křižovatkou u Přívozu (Ostrava-sever / exit 360). Od dálnice D1 do Hlučína a pak dále až do Opavy se bude většinou čtyřpruhová silnice 56 stavět rovněž postupně.

 
autor © Jan Slovík , 20. března 2002.
článek přepracován a doplněn o nová fakta 10.10.2008.


poslední změny na stránce: 12. února 2008